Náboženství

Vztah člověka k Bohu

Publikováno: 01.09.2020
Aktualizováno: 04.09.2020

Pravé náboženství
nejvěrohodnější kandidáti

V přípravě ...

Jen dva kandidáti obstáli v náročných filosofických testech a probojovali se tak do finále naší soutěže o nejvěrohodnější náboženství. Jsou to judaismus a křesťanství. Nauka těchto dvou náboženství se jako jediná shoduje s filosofickými závěry, k nimž jsme čistě logickými úvahami došli. Ostatní náboženství pro své rozpory s tou či onou filosofickou pravdou naším sítem neprošla. A jelikož se křesťanství považuje za naplnění a dovršení judaismu, a autenticita tohoto tvrzení je podložena řadou historických svědectví o nadpřirozených zázracích, které jeho zrod doprovázely, lze ho oprávněně považovat za vítěze. Kromě toho odpovídá jeho nauka nashromáždněným filosofických pravdám lépe (a uceleněji) než nauka judaismu.

Jaké náboženství je nejvěrohodnější

Po vyřešení otázky počtu Bohů, přichází na řadu poslední logická otázka, a to „Které náboženství je nejvěrohodnější (tj. nejlépe odpovídá nashromážděným poznatkům)?“

Shrnutí nashromážděných poznatků o Bohu

 1. Bůh existuje
 2. Bůh a svět jsou odlišné (svébytné) entity, přičemž Bůh je stvořitelem světa a svět jeho stvořením
 3. Tento Bůh je:

  1) nutný
  2) existující sám sebou
  3) nezávislý
  4) jednoduchý (ve smyslu nesložený)
  5) jediný
  6) neomezený (ve smyslu absolutní)
  7) dokonalý
  8) neměnný

Největší světová náboženství – stručné posouzení jejich souladu či nesouladu s uvedenými poznatky

náboženství shoda s filosofickými poznatky poznámka
(1) (2) (3)
ateismus ateismus je mimo hru, protože odmítá už samotnou Boží existenci
křesťanství křesťanství (potažmo judaismus) se shoduje se všemi hlavními filosofickými poznatky o Bohu
islám islám obsahuje prvky monismu (člověk je zde chápán jako organická součást vyššího celku, což vede k determinismu)
hinduismus hinduismus je mimo hru především proto, že věří v jednotu Boha a světa
buddhismus buddhismus božství neřeší (tj. neuznává ani nepopírá), je to tedy čistě humanistická záležitost

* Pro svou absenci vztahu k Bohu nebývají ateismus ani buddhismus považovány v pravém slova smyslu za náboženství.
** Pod hlavičku křesťanství je zde možné samozřejmě zahrnout i judaismus, z něhož křesťanství vzešlo.

 

Texty k dalšímu studiu:

 1. Příjmení, Jméno. Název. Město: Nakladatelství, Rok. xxx s. ISBN xxx.

Marcel Goliaš © 2020