Náboženství

Vztah člověka k Bohu

Publikováno: 01.09.2020
Aktualizováno: 04.09.2020

Počet Bohů
monoteismus vs. polyteismus

V přípravě ...

Další důležitou otázkou, kterou je třeba při hledání pravého náboženství vyřešit, je otázka, zda existuje pouze jeden pravý Bůh, nebo je možné, aby existovalo více pravých (rovnocenných) Bohů. A mohli by vedle sebe existovat dva protichůdní Bohové – např. Bůh dobra a Bůh zla? Mohl by být nějaký Bůh skutečně dokonalý a neomezený, pokud by vedle něho existoval jiný, který má jiné vlastnosti a okupuje jiný prostor? Cožpak by v takovém případě neměl ten druhý něco (nějakou dokonalost), co postrádá ten první? Odpověď na tuto otázku nám pomůže identifikovat další mylná náboženství.

Kolik Bohů vlastně existuje

Po vyřešení otázky vztahu Boha a světa, přichází na řadu další logická otázka, a to „Kolik Bohů vlastně existuje (jeden nebo více)?“

Máme tu tedy opět dvě základní možnosti:

  1. Existuje jen jeden Bůh → tzv. monoteismus
      tj. jeden vládce všehomíra
  2. Existuje více Bohů
      ať už v podobě několika zcela rovnocenných božstev → tzv. polyteismus
      nebo v podobě dvou protichůdných principů (např. Dobro versus Zlo) → tzv. dualismus

Vyvrácení polyteismu (mnohobožství)

Proč není možné, aby existovalo více bohů? Proč Bůh může být pouze jeden?

Protože tento závěr vyplývá z ničím neomezené Boží dokonalosti. Není totiž možné, aby existovala dvě absolutně dokonalá jsoucna – taková jsoucna by se totiž neměla čím lišit a podmínkou odlišnosti dvou jsoucen je, že jednomu přísluší něco, co druhému chybí. Avšak jsoucno, kterému něco chybí, nemůže být dokonalé, takže není možné, aby existovalo více bohů. Polyteismus proto nemůže být pravdivý.

Vyvrácení dualismu

Z téhož důvodu nemůže být pravdivý ani tzv. dualismus, podle něhož existují dva rovnocenné božské principy – Bůh dobra a Bůh zla. To samozřejmě neznamená, že vedle absolutně dokonalého, a tedy dobrého Boha, ještě nemůže existovat mocný Zlý duch (ďábel), jak věří mnoho náboženství. Není ale možné, aby byl roven Bohu. Ani dualistickou představu dvou rovnocenných božských principů proto nemůžeme akceptovat.

Vítězství monoteismu

Jeden jim všem vládne…

Úspěšným vyvrácením polyteismu a dualismu jsme tedy dokázali, že na světě nemůže být více Bohů. A nemůže-li jich být více, pak musí být jen jeden. Tím tedy máme zároveň dokázánu pravdivost monoteismu, který nám dává odpověď na další důležitou otázku, totiž „Kolik Bohů vlastně existuje (jeden nebo více)?“ Správná odpověď zní: Existuje pouze jeden Bůh.

 

Texty k dalšímu studiu:

  1. Příjmení, Jméno. Název. Město: Nakladatelství, Rok. xxx s. ISBN xxx.

Marcel Goliaš © 2020