Náboženství

Vztah člověka k Bohu

marcelgolias.net

Poslední aktualizace: 27.11.2020

Existuje Bůh?
(náboženství vs. ateismus)

Zdárné vyřešení otázky Boží existence má pro člověka zcela zásadní význam. Pokud žádný Bůh neexistuje a lidský život smrtí definitivně končí, pak lidská existence postrádá jakýkoli smysl. Veškeré lidské snažení (ať už je to úsilí o získání bohatství, slávy nebo pocitu štěstí) je tváří v tvář smrti odsouzeno k nicotnosti. K čemu je člověku vznášet se pár pomíjivých let na obláčcích bohatství či slávy, když ho po smrti stěrače osudu setřou z okna života jako rozpláclou mouchu? Pokud Bůh neexistuje, pak je jistě nejlepší volbou „užívat života, dokud to jde“. Ale co když Bůh existuje? A co když vás někdo konfrontuje s nevývratným důkazem?

 
A jaký vztah má ke světu?
(monismus vs. pluralismus)

Je svět od Boha odlišný (podobně jako se liší stvořitel od svého stvoření), nebo je s ním totožný (podobně jako buňka je součástí těla)? Odpověď na tuto otázku nám odhaluje podstatu světa a člověka – jsme svébytné (autonomní) bytosti, které o svém osudu mohou svobodně rozhodovat, nebo jsme jen nesvébytnou součástí nějakého vyššího Celku, který nás řídí a určuje (determinuje), podobně jako tělo řídí své údy? Jsme opravdu pány (a nositeli) svých myšlenek, přání a pocitů, nebo jsme ve skutečnosti jen roboty, jejichž myšlení a jednání ovládá nějaký božský Programátor?


 
A je jeden nebo jich je více?
(monoteismus vs. polyteismus)

Další důležitou otázkou, kterou je třeba při hledání pravého náboženství vyřešit, je otázka, zda existuje pouze jeden pravý Bůh, nebo je možné, aby existovalo více pravých (rovnocenných) Bohů. A mohli by vedle sebe existovat dva protichůdní Bohové – např. Bůh dobra a Bůh zla? Mohl by být nějaký Bůh skutečně dokonalý a neomezený, pokud by vedle něho existoval jiný, který má jiné vlastnosti a okupuje jiný prostor? Cožpak by v takovém případě neměl ten druhý něco (nějakou dokonalost), co postrádá ten první? Odpověď na tuto otázku nám pomůže vyřadit z našich úvah další mylná náboženství na cestě k pravdě.

 
Jaké náboženství tomu
nejlépe odpovídá?

Po vypadnutí převážné většiny adeptů nám v naší soutěži o nejvěrohodnější náboženství zůstali už jen tři finalisté, jejichž učení není s předchozími závěry (k nimž jsme došli logickou úvahou) v rozporu, a kteří tak mají největší šanci získat vítězný věnec a vydobít si naši pozornost a respekt. Jedná se o judaismus, křesťanství a islám. Pouze křesťanství však obsahuje dostatečně věrohodné důkazy o svém božském původu – totiž četná svědectví o nadpřirozených zázracích s řadou podložených historických svědectví o jejich autenticitě.Creative Commons