Křesťanství

Víra v Boha, který se za nás obětoval

V přípravě ...

Naposledy aktualizováno: 01.09.2019

Vyznání

Křesťané vyznávají, že Bůh je jeden, avšak existuje ve třech osobách – Otec je stvořitelem vesmíru, Syn je vykupitelem lidstva, a Duch svatý je posvětitelem. Bůh nás stvořil ke svému obrazu (abychom byli dobří jako on), abychom žili v souladu s jeho řádem. My jsme však přirozený řád věcí zavrhli a rozhodli se žít podle svého, což nás ale zavedlo do bahna hříchu (a přivodilo nám to jen trápení a neštěstí). Z veliké lásky však Bůh poslal na Zem svého Syna, aby se za nás obětoval a z bahna hříchu nás vysvobodil. Každý, kdo v něho věří a žije podle Božího řádu (tj. stává se dobrým, čestným čili charakterním člověkem), získá za odměnu věčný život v nekonečné blaženosti.

 
Svátosti

Existuje 7 Božích darů (tzv. svátostí), skrze něž do nás Bůh vlévá svůj nadpřirozený život, abychom mohli naplnit svůj osud – totiž být dobří jako on. Jsou to:

 1. křest (neboli vlití posvěcujícího Božího života do naší duše)
 2. zpověď (očištění duše od těžkých hříchů spáchaných po křtu)
 3. eucharistie (pravidelné přijímání živého Boha do lidské duše)
 4. biřmování (zvláštní dary Ducha svatého ke službě druhým)
 5. manželství (pomoc pro rodinný život zasvěcený výchově dětí)
 6. kněžství (pomoc pro kněžský život zasvěcený cele Bohu)
 7. pomazání nemocných (zvláštní pomoc při umírání)
 
Desatero

Existuje 10 základních pravidel dobrého (láskyplného) života, kterými formujeme svůj charakter:

 1. Buď Bohu věrný
 2. Buď k Bohu uctivý
 3. Buď Bohu poslušný
 4. Buď uctivý ke svým rodičům (abys dlouho žil a dobře se ti vedlo)
 5. Nezabíjej
 6. Nesmilni
 7. Nekraď
 8. Nelži
 9. Nenech se ovládat nezřízenou touhou po mimomanželském sexu
 10. Nenech se ovládat nezřízenou touhou po cizím majetku

Čili: „Konej dobro, varuj se zla“.

 
Modlitba

Milujeme-li Boha, pak je přirozené, že s ním chceme trávit čas, sdílet s ním své radosti i starosti a mluvit s ním v důvěrném rozhovoru, kterému se říká modlitba. Modlitba není nic jiného než pozvednutí srdce a mysli k Bohu. Vše, co nám Bůh chtěl říct, nám už řekl v Ježíši Kristu. Chceme-li tedy slyšet, co nám Bůh říká, musíme poznávat Krista.


Marcel Goliaš © 2019