klasická Filosofie

Řešení základních otázek lidského života

a jako klíč
k pravdám
, , , a

Základy filosofického myšlení
Etika aneb o mravně dobrém životě

V přípravě ...

ETIKA (struktura předmětu)

Otázky

Základní etické otázky:

 • Jaký je smysl života?
 • Jak má člověk správně žít?

Odpovědi

Klíčové poznatky etiky:

 • Smyslem života je vést mravně dobrý život
  • Vyplývá to z odpovědí na otázky:
   • „Kdo je člověk?“ (viz antropologie)
   • „Je člověk svou podstatou organismem, který smrtí zaniká?“
   • „Existuje Bůh?“ (viz teodicea)
   • „Existuje neměnný mravní zákon?“

Důkazy:

 • důkaz nesmrtelnosti lidské duše
 • důkaz Boží existence
 • důkaz existence mravního zákona

Omyly

Mylné výklady smyslu života:

 • hedónismus: uspokojování dílčích sobeckých potřeb
 • nihilismus (totální pesimismus): lidský život nemá žádný smysl, smrtí vše končí

1. Úvod

T

Omyly

 • V etice: popření neměnného mravního zákona
  • důsledek: ztráta mravního řádu
     hedónismus

Texty k dalšímu studiu:

 1. PRINZ, Jiří. Etika. Abeceda filosofického myšlení. Praha: Academia Bohemica, 2013, s. 149-175. ISBN 978-80-904469-2-2.
 2. SKÁCEL, Miloslav. Kurs aristotelsko-tomistické filosofie: Etika. 8. díl. S.l.: [s.n.], 1969.
 3. SKÁCEL, Miloslav. Kurs aristotelsko-tomistické filosofie: Etika II. 9. díl. S.l.: [s.n.], 1969.
 4. FUCHS, Jiří. Filosofie 7: Předpoklady nerelativizované etiky. Praha: Krystal OP, 2007. ISBN 978-80-85929-94-2.
 5. V přípravě ... FUCHS, Jiří. ... systematický kurz etiky. Praha: Academia Bohemica, 201x. xxx s. ISBN xxx-xx-xxxxxx-x-x.
 6. FUCHS, Jiří. Seminář filosofické etiky (#2012).

Marcel Goliaš © 2020