klasická Filosofie

Řešení základních otázek lidského života

a jako klíč k odhalení
základních pravd
, , a

Základy filosofického myšlení
Etika aneb o mravně dobrém životě

V přípravě ...

ETIKA (struktura předmětu)

Otázky

Základní etické otázky:

 • Jaký je smysl života?
 • Jak má člověk správně žít?

Odpovědi

Klíčové poznatky etiky:

 • Smyslem života je vést mravně dobrý život
  • Vyplývá to z odpovědí na otázky:
   • „Kdo je člověk?“ (viz antropologie)
   • „Je člověk svou podstatou organismem, který smrtí zaniká?“
   • „Existuje Bůh?“ (viz teodicea)
   • „Existuje neměnný mravní zákon?“

Důkazy:

 • důkaz nesmrtelnosti lidské duše
 • důkaz Boží existence
 • důkaz existence mravního zákona

Omyly

Mylné výklady smyslu života:

 • hedónismus: uspokojování dílčích sobeckých potřeb
 • nihilismus (totální pesimismus): lidský život nemá žádný smysl, smrtí vše končí

Marcel Goliaš © 2019