klasická Filosofie

Řešení základních otázek lidského života

a jako klíč k odhalení
základních pravd
, , a

Základy filosofického myšlení
Teodicea aneb o Bohu

V přípravě ...

TEODICEA (nauka o Bohu)

Otázky

Základní problémy teodicei:

 • Co vlastně rozumíme pod pojmem „Bůh“?
 • Problém důkazů Boží existence
 • Problém vztahu Boha a světa
 • Problém Božích vlastností
 • Problém našich možností poznávat Boha

Odpovědi

Klíčové poznatky teodicei:

 • Bůh = nejvyšší, nejmocnější a nejdokonalejší nadlidská (transcendentální) bytost
 • Boží existenci lze s jistotou dokázat pomocí tzv. principu kauzality, který říká, že:
  • „každá vzniklá věc musí mít příčinu“

  Logickou analýzou principu kauzality docházíme k nevývratnému zjištění, že na začátku všeho musí být nějaká První příčina (sama nevzniklá čili věčná), která vše ostatní uvedla do pohybu a které říkáme „Bůh“.

 • Bůh se má ke světu jako Stvořitel (První příčina) ke svému stvoření (účinek)
 • Bůh je nutný, existující sám sebou, nezávislý, jednoduchý (nesložený), jediný, neomezený (absolutní), dokonalý a neměnný

  Všechny tyto základní Boží vlastnosti lze spolehlivě dokázat.

 • Naše poznání Boha je omezené, nedokonalé

Omyly

Námitky proti existenci Boha:

 • Regres
 • Kruh

Marcel Goliaš © 2019