klasická Filosofie

Řešení základních otázek lidského života

a jako klíč k odhalení
základních pravd
, , a

Základy filosofického myšlení
Ontologie aneb o základní struktuře reality

V přípravě ...

ONTOLOGIE (nauka o základní struktuře reality)

Otázky:

Hlavní ontologická otázka:

 • Jaká je základní struktura reality?
  • čím věci jsou? … aneb jaká je esence věcí
  • odkud jsou? … aneb jaký je důvod existence všech věcí
  • k čemu jsou? … aneb jaký je poslední účel věcí (čili cíl, k němuž všechny věci směřují)

Pravdy

Čtyři základní ontologické pravdy [nutné pro pochopení základní struktury reality]:

 • věci jsou (tj. existují), → řeší nauka o existenci
 • jsou mnohé (tj. v něčem různé), → řeší nauka o esenci
 • přesto však podobné (tj. v něčem stejné) → řeší nauka o analogii
 • a mění se (tj. přecházejí z možnosti do uskutečnění) → řeší nauka o změnách (resp. o možnosti a uskutečnění)

Díky existenci s nimi přicházíme do styku, díky jejich podobnosti (neboli odhalováním vztahů, které mezi různými věcmi panují na základě jejich částečné jednoty) je můžeme poznávat, a díky jejich proměnlivosti se můžeme vyvíjet – a to buď k lepšímu (= zdokonalení), nebo k horšímu (= zkažení).

Odpovědi:

Základní stavební jednotka reality:

 • jsoucno (čili věc)
  • jeho obsah:
   • dva základní komponenty jsoucna:
    • existence = „výskyt“ věci v reálném světě
    • esence = „identita“ věci (neboli „to, co činí věc tou konkrétní věcí“ … samotné jádro či tresť dané věci)
   • základní vlastnosti jsoucna:
    • jednota, pravda, dobro, krása
  • jeho rozsah:
   • dva základní druhy jsoucen:
    • substance = svébytné jsoucno (čili nezávislý vlastník)
    • akcident = nesvébytné jsoucno (čili vlastnost patřící nějakému vlastníkovi)
     • 9 druhů: 1)množství, 2)jakost, 3)vztah, 4)místo, 5)čas, 6)poloha, 7)držebnost, 8)činnost, 9)trpnost

Kardinální pojmy [jakožto nezbytný materiál pro správné pochopení povahy člověka]:

 • esence (čili identita)
 • substance (čili podstata)

Omyly

Mylné výklady reality:

 • plynoucí z deformovaného chápání esence:
  • nihilismus (čili přesvědčení, že existuje nicota)
  • dialektika (čili přesvědčení, že protiklady nepředstavují rozpor, nýbrž dvě strany jedné mince)
 • plynoucí z deformovaného chápání substance:
  • monismus (čili přesvědčení, že svět je jediná substance a ostatní věci [vč. člověka] jsou pouhými jejími akcidenty)
  • atomismus (čili přesvědčení, že svět je pouhým shlukem elementárních částic)

Ontologie se zabývá mnoha dalšími věcmi, ale výše vyložená látka k pochopení základní struktury reality plně postačuje.

Marcel Goliaš © 2019