klasická Filosofie

Řešení základních otázek lidského života

a jako klíč k odhalení
základních pravd
, , a

Základy filosofického myšlení
Logika aneb o správném myšlení

V přípravě ...

LOGIKA (nauka o správném myšlení)

Otázky

Základní otázky logiky:

 • Jakými postupy (úkony) a prostředky lze dospět k jistému poznání pravdy?
  • čili: Jak rozlišit pravdu od omylu?

Odpovědi:

Pravdu lze poznat jen správným uspořádáním základních úkonů rozumu – postřehu, soudu a úsudku.

Klíčové poznatky logiky:

 • Základní myšlenkové úkony (a jejich pravidla), jimiž dospíváme k pravdě:
  • postřeh
  • soud
  • úsudek
 • Složitější myšlenkové úkony (a jejich pravidla), jimiž dospíváme k nevývratné pravdě:
  • definice
  • rozdělení
  • důkaz

Cíl logiky (resp. správného myšlení):

 1. zjednat si pořádek v myšlení (tj. myslet správně, pořádně)
 2. dospět k ucelené řadě spolehlivých (tj. pravdivých) poznatků
 3. zformovat jimi své jednání (tj. zjednat si pořádek ve svém životě)

Omyly

Nejčastější logické omyly:

 • špatné chápání pojmů (co do jejich povahy či významu)
 • nelogické přechody mezi soudy
 • vyvozování nesmyslných závěrů
 • vadné provedení důkazu

Marcel Goliaš © 2019