Filosofie

Praktická životní moudrost

marcelgolias.net
a jako klíč
k pravdám
, , , a
Poslední aktualizace: 07.01.2021

Základní rozvržení filosofie

PRAVDA

Pokud neexistuje pravda,
snažit se poznávat cokoli dalšího
nemá smysl !
Hlavním nástrojem
poznávání pravdy
(o světě, Bohu a člověku)
je logické myšlení.

REALITA

Základním stavebním kamenem reality je jsoucno neboli věc.
Každá věc existuje a je nějaká, tj. má určitou esenci.
Věci se dělí na svébytné vlastníky (tzv. substance)
a jejich vlastnosti (tzv. akcidenty).
  SVĚT  
                  
Svět není ani shlukem elementárních částic (atomismus),
ani jednou jedinou zbožštěnou substancí (monismus),
nýbrž souborem mnoha svébytných věcí
(substancí) s jejich vlastnostmi (akcidenty).
BŮH
                  
Bůh je první příčinou
všeho vzniklého, přičemž
sám musí být nutně
nevzniklý (věčný).
ČLOVĚK
Člověk je svébytná věc (substance)
s určitými základními schopnostmi
(nutnými akcidenty) zaměřenými k jistým
činnostem (nahodilým akcidentům).
SMYSL ŽIVOTA
Smyslem života je rozvinutí duševního potenciálu
spočívající ve vytvoření mravně dobré osobnosti
(tj. ctnostného, charakterního člověka).

 

Pravým cílem filosofie je tedy nalezení správného vztahu 1/ke světu, 2/k Bohu a 3/k sobě.

Creative Commons