Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Společenské vědy
20

Název:Až na dno blahobytu
Autor:Keller, Jan
Kód:00176
Žánr:společenské vědy, sociologie, ekologie, ekonomie, populárně-naučné
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Earth Save
Rok vydání:2005
Rozsah:132 str.
ISBN:80-903085-7-0
Stav:výborný
Umístění:Eko-1
Anotace:Kniha se zabývá společenskými souvislostmi ekologické krize s důrazem na oblast politiky a ekonomiky. Analyzuje patologické rysy konzumní společnosti, které výrazně omezují naše šance aplikovat trvale udržitelný životní způsob.
Cena:70,- Kč

Název:Církevní dějiny 2
Podnázev:Novověk
Autor:Suchánek, Drahomír
Kód:00145
Žánr:náboženství, křesťanství, protestantství, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Grada
Rok vydání:2018
Rozsah:502 str.
ISBN:978-80-247-3720-1
Stav:výborný
Umístění:Nab-2
Anotace:Druhý díl publikace, navazující na zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Předkládá komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny.
Cena:539,- Kč

Název:Čtyři milníky politické filosofie
Podnázev:Ústava, Politika, Vladař, Leviatan
Autor:Cardal, Roman
Kód:00032
Žánr:filosofie, společenské vědy, politika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : CEVRO Institut
Rok vydání:2009
Rozsah:253 str.
ISBN:978-80-87125-26-7
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:PLATÓNOVA ÚSTAVA: Jak číst Platóna, Platónův postoj k psané a ústně sdílené filosofii, Platónův vztah k politice, Ústava není běžný traktát politické filosofie, Požadavek spravedlnosti v lidském životě, První pokusy o vymezení spravedlnosti, O původu státu, Lidská moc a její hranice, Zásady pro výchovu strážců, Ústavní složky spravedlivé obce, Spravedlnost jednotlivého člověka, Přirozená rovnost mužů a žen, Politika a filosofie, Politika a dobro. ARISTOTELOVA POLITIKA: Širší souvislosti Aristotelova politického myšlení, Původ státu, Přirozené komponenty politického společenství, Kritika Platónových názorů, Rozdílné formy státního zřízení, Dobrý občan a dobrý člověk. MACHIAVELLIHO VLADAŘ: Principiální pozadí Machiavelliho myšlení, Zásady úspěšné vlády, Hodnota poselství Machiavelliho Vladaře. HOBBESŮV LEVIATAN: Teoretické předpoklady Hobbesovy teze, Věda o státu jako prostředek vykoupení člověka z jeho přirozeného stavu, Hodnocení Hobbesovy teorie státu a celkové shrnutí tématu.
Cena:200,- Kč

Rezervováno
Název:Dějiny katolické církve I.
Podnázev:Církevní starověk
Autor:Kadlec, Jaroslav
Kód:00205
Žánr:náboženství, křesťanství, katolictví, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání:1993
Rozsah:209 str.
ISBN:80-7067-285-4
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Skripta pro dějiny katolické církve.
Cena:108,- Kč

Název:Dějiny katolické církve II.
Podnázev:Církevní středověk - církev učitelkou a vychovatelkou Germánů, Románů a Slovanů
Autor:Kadlec, Jaroslav
Kód:00204
Žánr:náboženství, křesťanství, katolictví, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání:1993
Rozsah:301 str.
ISBN:80-7067-285-4
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Skripta pro dějiny katolické církve.
Cena:108,- Kč

Název:Dějiny katolické církve III.
Podnázev:Církevní novověk - církev v boji s autonomní kulturou
Autor:Kadlec, Jaroslav
Kód:00203
Žánr:náboženství, křesťanství, katolictví, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání:1993
Rozsah:198 str.
ISBN:80-7067-285-4
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Skripta pro dějiny katolické církve.
Cena:108,- Kč

Název:Dějiny náboženského myšlení I
Podnázev:Od doby kamenné po eleusinská mystéria
Autor:Eliade, Mircea
Kód:00091
Žánr:náboženství, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Oikoymenh
Rok vydání:1995
Vydání:1
Rozsah:429 str.
ISBN:80-238-0470-7
Stav:chvalitebný
Umístění:Nab-1
Anotace:Sv 1: První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v prehistorickém období, přes zaniklé civilizace starého Egypta, Mezopotámie, Íránu nebo Chetitské říše, až po rané fáze velkých světových náboženství na území Indie, Izraele a Řecka.
Cena:529,- Kč

Název:Dějiny náboženského myšlení II
Podnázev:Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství
Autor:Eliade, Mircea
Kód:00092
Žánr:náboženství, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Oikoymenh
Rok vydání:1996
Vydání:1
Rozsah:463 str.
ISBN:80-86005-19-4
Stav:chvalitebný
Umístění:Nab-1
Anotace:Sv. 2: Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde Eliade jednotlivá náboženství lidstva v jejich dějinách; toto dílo zároveň vyjadřuje autorovo přesvědčení o základní jednotě náboženských dějin lidstva, které zároveň ukazuje jako dějiny krizí, inovací a proměn náboženského vědomí člověka, které se nepřestává vyvíjet. Druhý svazek Dějin je věnován náboženstvím starověké Číny, Indie, Evropy a Íránu a také judaismu až po vznik křesťanství.
Cena:520,- Kč

Název:Dějiny náboženského myšlení III
Podnázev:Od Muhammada po dobu křesťanských reforem
Autor:Eliade, Mircea
Kód:00093
Žánr:náboženství, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Oikoymenh
Rok vydání:1997
Vydání:1
Rozsah:343 str.
ISBN:80-86005-53-4
Stav:chvalitebný
Umístění:Nab-1
Anotace:Sv. 3: Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde Eliade jednotlivá náboženství lidstva v jejich dějinách. Toto dílo vyjadřuje autorovo přesvědčení o základní jednotě náboženských dějin lidstva, které zároveň ukazuje jako dějiny krizí, inovací a proměn náboženského vědomí člověka, jež se nepřestává vyvíjet. Třetí svazek Dějin je věnován náboženstvím starověké Eurasie, křesťanství po dobu křesťanských reforem, islámu, judaismu až po chasidismus a tibetským náboženstvím.
Cena:385,- Kč

Název:How to read a book
Podnázev:the classic guide to intelligent reading
Autor:Adler, Mortimer J.
Kód:00260
Žánr:společenské vědy, literatura, příručky, četba
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:New York : A Touchstone Book
Rok vydání:2014
Rozsah:424 str.
eISBN:978-1-4391-4483-1 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Pri-1
Anotace:Originally published in 1940, this book is a rare phenomenon, a living classic that introduces and elucidates the various levels of reading and how to achieve them — from elementary reading, through systematic skimming and inspectional reading, to speed reading. Readers will learn when and how to “judge a book by its cover,” and also how to X-ray it, read critically, and extract the author’s message from the text.

Also included is instruction in the different techniques that work best for reading particular genres, such as practical books, imaginative literature, plays, poetry, history, science and mathematics, philosophy and social science works.

Finally, the authors offer a recommended reading list and supply reading tests you can use measure your own progress in reading skills, comprehension, and speed.
Cena:375,- Kč

Marcel Goliaš © 2021