Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Populárně-naučné
22

Název:Abeceda filosofického myšlení
Autor:Prinz, Jiří
Kód:00049
Žánr:filosofie, populárně-naučné
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Academia Bohemica
Rok vydání:2013
Rozsah:183 str.
ISBN:978-80-904469-2-2
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Autor Abecedy filosofického myšlení nás provádí základními filosofickými problémy a populární formou nás seznamuje s řešeními, k nimž se v průběhu staletí dopracovala tradice, jejímiž nejvýraznějšími představiteli jsou Aristotelés a svatý Tomáš Akvinský. Protože jediný intelektuálně poctivý způsob, jak přijmout za svůj nějaký filosofický závěr, spočívá v nahlédnutí jeho správnosti na základě precizní argumentace, autor by si přál, aby i k jeho knize přistupoval čtenář tímto způsobem: aby ji nehodnotil podle ničeho jiného než podle přesvědčivosti argumentace, kterou autor při zdůvodňování svých tezí používá. Základem pro tuto knihu jsou jeho diskuse s účastníky filozofického semináře vedeného českým teologem a filozofem Jiřím Fuchsem. Cílem autora je kriticky shromáždit některé filozofické poznatky, upozornit na nejzávažnější filozofické omyly a představit smysluplnou alternativu k nim. Autor se věnuje pěti filozofickým oblastem - noetice, ontologii, metafyzice člověka, teodiceji a etice. V kapitole věnujícím se teodiceji (ospravedlnění Boha v otázce zla) se však tomuto tématu věnuje minimálně; základem kapitoly je představení filozofických důkazů boží existence, zejména u Tomáše Akvinského, a filozofie náboženství. V kapitole věnující se etice se kromě mravnosti zabývá také otázkou nesmrtelnosti duše, kritikou materialismu a hédonismu a otázkou cíle lidského života, kterým je podle autora spojení s Bohem.
Cena:180,- Kč

Název:Aristotle for everybody
Podnázev:difficult thought made easy
Autor:Adler, Mortimer J.
Kód:00148
Žánr:filosofie, populárně-naučné
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Touchstone : New York
Rok vydání:1978
Rozsah:206 str.
ISBN:0-684-83823-0
Stav:chvalitebný
Umístění:Fil-1
Anotace:Aristotle (384 - 322 B.C.) taught logic to Alexander the Great and, by virtue of his philosophical works, to every philosopher since, from Marcus Aurelius, to Thomas Aquinas, to Mortimer J. Adler. Now Adler instructs the world in the uncommon common sense of Aristotelian logic, presenting Aristotle’s understandings in a current, delightfully lucid way. He brings Aristotle’s work to an everyday level. By encouraging readers to think philosophically, Adler offers us a unique path to personal insights and understanding of intangibles, such as the difference between wants and needs, the proper way to pursue happiness, and the right plan for a good life.
Cena:212,- Kč

Název:Až na dno blahobytu
Autor:Keller, Jan
Kód:00176
Žánr:společenské vědy, sociologie, ekologie, ekonomie, populárně-naučné
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Earth Save
Rok vydání:2005
Rozsah:132 str.
ISBN:80-903085-7-0
Stav:výborný
Umístění:Eko-1
Anotace:Kniha se zabývá společenskými souvislostmi ekologické krize s důrazem na oblast politiky a ekonomiky. Analyzuje patologické rysy konzumní společnosti, které výrazně omezují naše šance aplikovat trvale udržitelný životní způsob.
Cena:70,- Kč

Název:Books that build character
Podnázev:a guide to teaching your child moral values through stories
Autor:Kilpatrick, William
Kód:00149
Žánr:populárně-naučné
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Touchstone
Rok vydání:1994
Rozsah:336 str.
ISBN:978-0-671-88423-9
Stav:dobrý
Umístění:PoN-3
Anotace:Here is a family guide to classic novels, contemporary fiction, myths and legends, science fiction and fantasy, folktales, Bible stories, picture books, biographies, holiday stories, and many other books that celebrate virtues and values. There are more than 300 titles to choose from, each featuring a dramatic story and memorable characters who explore moral ground and the difference between what is right and what is wrong. These books will capture your child’s imagination, and conscience as well-whether it is Beauty pondering her promise to Beast, mischievous Max in Where the Wild Things Are, the troubled boys of Lord of the Flies, generous Mr. Badger in The Wind in the Willows, or the courageous struggles of such real-life characters as Frederick Douglass and Anne Frank. With entries arranged by category and reading level, there is something here for all readers-from preschoolers to teenagers-whatever their tastes may be. Each entry features a complete plot summary and publisher information so that you can find the book with ease in your local library or bookstore. It’s not always easy to teach a child the difference between right and wrong, but stories-whether they are based on fantasy or rooted in real life-can speak to children more eloquently than any list of dos or don’ts and can impart moral values as they nurture a child’s imagination.
Cena:733,- Kč

Název:Být sám sebou
Podnázev:terapeutův pohled na psychoterapii
Autor:Rogers, Carl Ransom
Kód:00212
Žánr:psychověda, populárně-naučné, psychoterapie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Portál
Rok vydání:2015
Rozsah:447 str.
ISBN:978-80-262-0796-2
Stav:výborný
Umístění:Psy-1
Anotace:Aby mohl člověk žít svobodně, aby mohl být sám sebou, potřebuje prožít vztah, který je sám o sobě lékem a pomocí. Na příkladech z vlastní praxe představuje Carl Rogers koncept léčebného vztahu, který staví na autenticitě, empatickém naslouchání a bezpodmínečné akceptaci klienta. Aby byl terapeut schopen takový vztah s klientem navázat, je třeba, aby se nejprve obrátil sám k sobě, stavěl na vlastní schopnosti zachycovat své pravé já, autenticky prožívat, myslet a reagovat. V sérii přednášek z konferencí a univerzit zasvěcuje autor čtenáře do procesu, kterým se takový vztah utváří a rozvíjí, a naznačuje jeho směřování. Terapeutický vztah s uvedenými rysy dává klientovi příležitost „stát se sám sebou“, přijmout všechny své emoce a myšlenky za své a v chaosu, ve kterém se vyjevují, hledat a nacházet své pravé já. Rozvíjet takový vztah není podle autora žádoucí a prospěšné jen v kontextu terapie, ale i v rodinných vztazích, mezi přáteli a spolupracovníky.
Cena:539,- Kč

Název:Coding for kids
Podnázev:for dummies
Autor:McCue, Camille
Kód:00261
Žánr:populárně-naučné, přírodní vědy, matematika, informatika, příručky, web a programování
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Hoboken : J. Wiley
Rok vydání:2019
Vydání:2
Rozsah:356 str.
eISBN:978-1-119-55522-3 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:PoN-3
Anotace:A guide for kids who want to learn coding

Coding is quickly becoming an essential academic skill, right up there with reading, writing, and arithmetic. This book is an ideal way for young learners ages 8-13 who want more coding knowledge than you can learn in an hour, a day, or a week. Written by a classroom instructor with extensive experience teaching technology skills to kids as young as five, this book teaches the steps and logic needed to write code, solve problems, and create fun projects based in Scratch and JavaScript. This 2nd Edition is fully updated to feature only free programming languages available online to everyone.

- Use simple coding tools ideal for teaching kids and beginners.
- Learn the evergreen concepts of writing computer code.
- Build game apps and cool gadgets you can show off to friends.

Whether you’re a kid ready to make fun things using technology or a parent, teacher, or mentor looking to introduce coding in an eager child’s life, this fun book makes getting started with coding fun and easy!
Cena:392,- Kč

Rezervováno
Název:Dobrý život ve stínu konzumní společnosti
Podnázev:život žitý v souladu se sebou samým, s ostatními lidmi a přírodou, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí
Autor:Hajzler, Tomáš
Kód:00021
Žánr:populárně-naučné
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : PeopleComm
Rok vydání:2021
Rozsah:635 str.
ISBN:978-80-87917-56-5
Stav:výborný
Umístění:PoN-3
Anotace:Jak žít, abychom byli šťastní, druhým užiteční a zároveň respektovali přírodu – to víme v naší kultuře přinejmenším už od Aristotela. Dnes žijeme v nejbohatší civilizaci, která kdy na této planetě existovala, a přesto čelíme mnohočetným krizím, od té klimatické přes hrozby spojené s narůstajícími nerovnostmi, rozmachem umělé inteligence až po kolabující demokracii. Je dobrý život, jak ho definoval právě Aristoteles, dnes vůbec možný? A jak? Odpověď na tyto otázky se pokouší hledat tato kniha. Pro někoho může být překvapením, že na to, zda prožijeme radostný a plný život, má daleko větší vliv naše okolí než vlastní rozhodování. Větší část knihy se tudíž věnuje zkoumání pěti nejdůležitějších ekosystémů, v nichž trávíme své životy: rodiny, školy, firmy, společnosti a planety. Každý společenský systém má svůj zidealizovaný obraz i svůj stín, který bývá běžnému člověku leckdy skryt. Kniha proto odkrývá podstatu i stíny těchto prostředí a pomáhá čtenáři získat ucelenější pohled na realitu, v níž žijeme. I přes stíny však prosvítá naděje: v každé kapitole je vždy i nástin alternativ, které směřují k dobrému životu.
Cena:400,- Kč

Název:Evoluce - podvod století
Podnázev:neandrtálci a další podvrhy lidských dějin, potlačovaná fakta, zakázané důkazy
Autor:Zillmer, Hans-Joachim
Kód:00200
Žánr:populárně-naučné, přírodní vědy, evoluce
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Knižní klub
Rok vydání:2006
Rozsah:268 str.
ISBN:80-242-1731-7
Stav:výborný
Umístění:PoN-3
Anotace:Neandrtálci a další podvrhy lidských dějin, potlačovaná fakta, zakázané důkazy. Již v knize Darwinův omyl autor dokazoval, že žádná evoluce neproběhla a časová údobí s touto teorií spjatá jsou pojatá naprosto chybně. Od roku 1998, kdy knihu napsal, se již několik jeho předpovědí splnilo. Nově prováděné určování stáří v roce 2004 rovněž potvrdilo, že většina lebek neandrtálců řazených do starší doby kamenné je mladší až o 28 000 let, než se dosud předpokládalo. Z „nejstaršího Vestfálce“ z paderbornských písků byl téměř přes noc „nejmladší Vestfálec“, protože mu je jen 250 let. V této knize dr. Zillmer ukazuje, že oficiální názory na historii lidstva, od nejranějších dob až po moderního člověka, se hroutí jako domeček z karet. Vymyšlená fakta, podvržená dogmata a neočekávaná záplava přesvědčivých nálezů, jež nám předkládají ortodoxní vědci, vytvářejí zcela jiný obrázek počátků historie lidstva, než jaká je skutečnost.
Cena:50,- Kč

Název:Learn JavaScript and AJAX with w3schools
Autor:Refsnes, Hege
Kód:00258
Žánr:populárně-naučné, přírodní vědy, matematika, informatika, příručky, web a programování
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Hoboken : Wiley Publishing
Rok vydání:2010
Rozsah:252 str.
eISBN:978-0-470-61194-4 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:PoN-3
Anotace:Fast, focused instruction for beginning Web developers

W3Schools.com is the number one online education source for beginning Web developers. This attractive two-color book contains concise, highly focused tutorials in the proven W3Schools instructional format, with an easy-to-use reference of JavaScript Objects and the HTML DOM included. Novice developers will quickly learn to create interactive Web pages using the most popular Web scripting language.

- W3Schools is the top Google search result for instruction on JavaScript, HTML, CSS, and other key Web technologies; this book presents W3Schools tutorials in an easy-to-follow format for quick learning.
- Features clear examples, simple explanations, and a thorough reference section covering JavaScript Objects and the HTML DOM.
- Covers statements and comments; variables, operators, and comparisons; if ... then statements; pop-up boxes; events and try ... catch; objects, strings, arrays, and Booleans; cookies, validation, and timing; Ajax requests and XMLHTTP requests; Ajax suggest, and more.

Designed to get beginning Web developers up and running as quickly as possible, Learn JavaScript and Ajax with W3Schools presents a proven, highly focused course of instruction in an easy-to-use format.
Cena:212,- Kč

Název:Learning web design
Podnázev:a beginner’s guide to HTML, CSS, Java Scipt, and web graphics
Autor:Robbins, Jennifer Niederst
Kód:00262
Žánr:populárně-naučné, přírodní vědy, matematika, informatika, příručky, web a programování
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Beijing O’Reilly
Rok vydání:2018
Vydání:5
Rozsah:810 str.
eISBN:978-1-491-96020-2 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:PoN-3
Anotace:Do you want to build web pages but have no prior experience? This friendly guide is the perfect place to start. You’ll begin at square one, learning how the web and web pages work, and then steadily build from there. By the end of the book, you’ll have the skills to create a simple site with multicolumn pages that adapt for mobile devices.

Each chapter provides exercises to help you learn various techniques and short quizzes to make sure you understand key concepts.

This thoroughly revised edition is ideal for students and professionals of all backgrounds and skill levels. It is simple and clear enough for beginners, yet thorough enough to be a useful reference for experienced developers keeping their skills up to date.

- Build HTML pages with text, links, images, tables, and forms
- Use style sheets (CSS) for colors, backgrounds, formatting text, page layout, and even simple animation effects
- Learn how JavaScript works and why the language is so important in web design
- Create and optimize web images so they’ll download as quickly as possible
- Use CSS Flexbox and Grid for sophisticated and flexible page layout
- Learn the ins and outs of Responsive Web Design to make web pages look great on all devices
- Become familiar with the command line, Git, and other tools in the modern web developer’s toolkit
- Get to know the super-powers of SVG graphics
Cena:735,- Kč

Marcel Goliaš © 2021