Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Společenské vědy > Politika
3

Název:Čtyři milníky politické filosofie
Podnázev:Ústava, Politika, Vladař, Leviatan
Autor:Cardal, Roman
Kód:00032
Žánr:filosofie, společenské vědy, politika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : CEVRO Institut
Rok vydání:2009
Rozsah:253 str.
ISBN:978-80-87125-26-7
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:PLATÓNOVA ÚSTAVA: Jak číst Platóna, Platónův postoj k psané a ústně sdílené filosofii, Platónův vztah k politice, Ústava není běžný traktát politické filosofie, Požadavek spravedlnosti v lidském životě, První pokusy o vymezení spravedlnosti, O původu státu, Lidská moc a její hranice, Zásady pro výchovu strážců, Ústavní složky spravedlivé obce, Spravedlnost jednotlivého člověka, Přirozená rovnost mužů a žen, Politika a filosofie, Politika a dobro. ARISTOTELOVA POLITIKA: Širší souvislosti Aristotelova politického myšlení, Původ státu, Přirozené komponenty politického společenství, Kritika Platónových názorů, Rozdílné formy státního zřízení, Dobrý občan a dobrý člověk. MACHIAVELLIHO VLADAŘ: Principiální pozadí Machiavelliho myšlení, Zásady úspěšné vlády, Hodnota poselství Machiavelliho Vladaře. HOBBESŮV LEVIATAN: Teoretické předpoklady Hobbesovy teze, Věda o státu jako prostředek vykoupení člověka z jeho přirozeného stavu, Hodnocení Hobbesovy teorie státu a celkové shrnutí tématu.
Cena:200,- Kč

Název:Německo - mýtus a realita
Podnázev:politika v SRN 1998-2017
Autor:Valenta, Aleš
Kód:00180
Žánr:politika, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Mladá fronta
Rok vydání:2018
Rozsah:406 str.
ISBN:978-80-204-4961-0
Stav:výborný
Umístění:Pol-1
Anotace:Publikace se zabývá německou politikou posledních dvaceti let. Vlastnímu tématu předchází obsáhlý úvod, objasňující základy politického systému SRN a proměny německého paradigmatu. Klíčem k pochopení německé politiky je její konsensuální charakter, podmíněný permanentním úsilím o překonávání dědictví nacionálního socialismu. Od 70. let však princip konsensu, na který jsou Němci patřičně hrdí a jenž přinesl v minulosti zemi záviděníhodnou stabilitu, začal degenerovat v úzce vymezený názorový koridor a „boj proti pravici“. V éře Merkelové dosáhl tento vývoj stavu, v němž je omezována politická soutěž a ohrožena podstata německé demokracie. Autor přináší zevrubnou analýzu krizových jevů, jako jsou levicové zglajchšaltování médií, agresivní feminismus, masivní ideologizace veřejného života či adorace masové ilegální migrace. Na četných příkladech demonstruje, jak se politická situace v dnešní SRN začíná podobat komunistickým režimům v jejich pozdní fázi.
Cena:297,- Kč

Název:Občané
Podnázev:kronika Francouzské revoluce
Autor:Schama, Simon
Kód:00208
Žánr:psychověda, politika, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Prostor
Rok vydání:2004
Rozsah:967 str.
ISBN:80-7260-111-3
Stav:chvalitebný
Umístění:Psy-1
Anotace:Kniha významného historika, jenž postupně působil na nejprestižnějších univerzitách (Harvardově, v Oxfordu, v Cambridge, na Kolumbijské univerzitě v New Yorku…), podává podrobné a historicky precizní vylíčení vývoje od korunovace Ludvíka XVI. v roce 1775 po Robespierrovu popravu a nástup „thermidorské reakce“ 28. července 1794. Ve vědomém protikladu k hlavním tendencím současné historiografie (a naopak v návaznosti na obvyklý styl 19. století, ovšem bez tehdejší ideologizace) nabízí Schama souvislé vyprávění zaměřené na konání konkrétních jednotlivců, u nichž se snaží pochopit jejich pohnutky a cíle. Akademicky činný historik si obvykle něco podobného stěží dovolí, protože by se vystavil obvinění ze spekulace, a populárním autorům zase schází potřebná erudice, přístup k pramenům a schopnost poměřovat spolehlivost různých svědectví. Schama tu využívá svého „nedotknutelného“ postavení na vrcholu univerzitního žebříčku – ovšem ve prospěch čtenáře, jehož cílem není hromadit informace, nýbrž pochopit minulost.
Cena:600,- Kč

Marcel Goliaš © 2021