Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Filosofie > Ontologie
2

Název:Filosofie 3
Podnázev:Návrat k esenci
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00035
Žánr:filosofie, ontologie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:1996
Rozsah:161 str.
ISBN:80-85929-14-7
Stav:dobrý
Umístění:Fil-1
Anotace:Třetí svazek z řady klasické filosofie je věnován ontologii, která reflexí pojmu jsoucna zkoumá vše, co je či může být. Míří tak k posledním mezím analýzy - k jádru skutečnosti a k principům integrity jsoucen. Ontologie tak poskytuje kritická měřítka k posouzení mnohých speciálních výsledků ostatních (i empirických) věd. Celé náročné abstraktní ontologické zkoumání však směřuje k vypracování a precizaci pojmů jako esence, substance, přirozenost, které jsou klíčové v realistické antropologii, jež dává odpověď na hlavní otázky týkající se lidského bytí, jako jsou dobro a zlo, mravnost, přirozený zákon, smysl a cíl života. Autor se v úzké návaznosti na noetiku pokouší rehabilitovat dnes odmítanou esenci jak konfrontací s novověkou filosofií, která v této souvislosti vrcholí dějinným myšlením, tak kritickou analýzou klasických autorů. Výklad není koncipován tradičním způsobem, ale stejně jako v noetické studii se soustřeďuje na hlavní problémy filosofie.
Cena:137,- Kč

Název:Identita a diference
Podnázev:Systematický kurz ontologie
Autor:Cardal, Roman
Kód:00029
Žánr:filosofie, ontologie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Academia Bohemica
Rok vydání:2011
Rozsah:448 str.
ISBN:978-80-904469-1-5
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Kniha Romana Cardala Identita a diference je určena všem, kdo se chtějí hlubším způsobem seznámit se základními problémy ontologie. Přístup autora je inspirován aristotelsko-tomistickou tradicí, avšak nejde o její pasivní reprodukci. Problémy jsou uchopeny s kritickým nasazením a v řadě ohledů dochází k výraznému odklonu od řešení vypracovaných v rámci uvedené tradice. Těžiště knihy leží v pojednání o transcendentálních určeních jsoucna, která v mnohých spisech současných realistických filosofů budí jen okrajovou pozornost. Ontologie je na stranách knihy představena jako teoreticky atraktivní, aktuální a nepostradatelná; filosofická disciplína, ohledně níž panují i u odborné veřejnosti nezdravé předsudky. Cardalova obsáhlá studie chce být příspěvkem pro oživení ontologické diskuze, která je v českých poměrech bohužel stále omezena na velmi úzké kruhy specialistů.
Cena:510,- Kč

Marcel Goliaš © 2021