Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Filosofie > Logika
1

Název:Filosofie 1
Podnázev:Úvod do filosofie, Filosofická logika
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00013
Žánr:filosofie, logika
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:1999
Rozsah:190 str.
ISBN:80-85929-37-6
Stav:dobrý
Umístění:Fil-2
Anotace:Tato kniha je první částí autorova „cyklu klasické filosofie“, ve které se autor věnuje dějinám a základním koncepcím filosofické logiky. Vstupní pasáž knihy je věnovaná rozvržení tématu, zdůraznění kritického odstupu a předběžné orientaci ve filosofických disciplínách, na které se filosofie logiky často odkazuje (noetika, filosofie přírody a člověka, etika, aj.). V dalších kapitolách nalezneme rozpracování základních forem: pojem –soud –úsudek. Závěrečná část knihy pojednává o předpokladech a použitelnosti logických koncepcí v oblasti vědeckého zkoumání (v kontextu tzv. přirozených forem myšlení). V této souvislosti podává autor výklad dalších základních pojmů logiky - definice (její typy, způsoby a pravidla); zamýšlí se nad problematikou kategorizace (povaha, druhy, pravidla rozdělení); přibližuje důležitost a formy důkazu (povaha, struktura, distinkce důkazu, nepřímý důkaz, indukce, důkaz z analogie, paralogismy a sofismata).
Cena:100,- Kč

Marcel Goliaš © 2021