Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Islám
3

Název:Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa
Autor:Waldenfels, Hans
Kód:00079
Žánr:náboženství, křesťanství obecně, islám, hinduismus, buddhismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Zvon
Rok vydání:1992
Rozsah:63 str.
ISBN:80-7113-062-1
Stav:dobrý
Umístění:Nab-1
Anotace:Pro co vlastně žije člověk? V čem je jeho budoucnost? V dnešní možnosti poznání jiných než křesťanských náboženství a nabídky různých řešení smyslu života z jejich pohledu vyvstává i pro křesťana požadavek, aby se jinými náboženstvími zabýval. Kniha podává v omezeném výběru základní informace o náboženských nabídkách smyslu života v hinduismu, buddhismu a islámu a nakonec pojednává o tzv. nových náboženstvích. Jednotlivé kapitoly začínají popisem příslušného náboženství se zvláštním zřetelem k jeho nabídce smyslu života. Historickému vývoji se věnuje pozornost jen potud, pokud je to nutné pro pochopení daného náboženství. Každá kapitola končí poukazy, které umožňují dotazy z křesťanské strany. V závěrečné kapitole je pak položena otázka náboženství ve všeobecné formě.
Cena:40,- Kč

Název:The politically incorrect guide to jihad
Autor:Kilpatrick, William
Kód:00235
Žánr:náboženství, islám
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Washington : Regnery Publishing
Rok vydání:2016
Rozsah:305 str.
ISBN:978-1-62157-577-1
Stav:chvalitebný
Umístění:Nab-4
Anotace:The bestselling Politically Incorrect Guide series provides an unvarnished, unapologetic overview of controversial topics every American should understand. The Politically Incorrect Guide to Jihad pulls apart the dark world of radical Islam, exposing the inner-workings and motivations of the most violent menace of the 21st century.
Cena:260,- Kč

Název:Úvodem k islámskému myšlení
Autor:Wolf, Václav
Kód:00062
Žánr:náboženství, islám
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Matice cyrilometodějská
Rok vydání:2013
Rozsah:172 str.
ISBN:978-80-7266-386-6
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Ústředním tématem knihy je rozbor díla islámského myslitele Ibn Rušda. V souvislosti s tímto tématem je v knize též pojednáváno o nejvýznamnějších osobách a směrech islámské filosofie a teologie v průběhu historie. Studie profesora Wolfa je koncipována v duchu patřičné úcty vůči islámu a jeho tradicím. Jsou zde ovšem vyznačeny i hlavní naukové rozdíly mezi islámem a křesťanstvím. Cílem knihy je seznámit nemuslimskou veřejnost s teoretickými základy islámského myšlení a praxe. Součástí knihy je i rozsáhlá bibliografie a jmenný rejstřík.
Cena:189,- Kč

Marcel Goliaš © 2021