Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Hinduismus
5

Název:Bhagavadgíta
Podnázev:neboli Zpěv vznešeného
Autor:neznámý,
Kód:00053
Žánr:náboženství, hinduismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Liberec : Santal
Rok vydání:1995
Rozsah:180 str.
ISBN:80-901531-8-6
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Toto dílo je součástí gigantického eposu Mahábhárata a je nejznámějším a nejčtenějším dílem v Indii. Jeho myšlenky se staly duchovním majetkem nejširších lidových vrstev. Text je psán formou rozhovoru mezi princem Ardžunou a bohem Krišnou, který mu předává duchovní moudrost a seznamuje s univerzálními zákony existence tak,jak je chápe již 3000 let indická kultura.
Cena:150,- Kč

Název:Hindu
Podnázev:filosofické pozadí indické kultury
Autor:Wolf, Václav
Kód:00060
Žánr:náboženství, hinduismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Matice cyrilometodějská
Rok vydání:2016
Rozsah:168 str.
ISBN:978-80-7266-426-9
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Filozofické pozadí indické kultury. Autor v této odborné studii obrací svoji pozornost na filosofickou problematiku indického světa. Vcelku lze tvrdit, že hinduistický myšlenkový svět je značně odlišný od řeckého. V hinduismu převládají subjektivní metody poznávání, v antickém světě naopak metody objektivní. Toto rámcově správné rozlišení však neplatí stoprocentně v detailech. Dnešní svět je malý díky rapidnímu vzrůstu komunikačních možností. Ale rozsáhlá symbióza současných křesťanů s mimokřesťanským prostředím může být bez znalostí druhé strany příčinou ztráty katolického přesvědčení nebo jeho relativizace. Z toho důvodu studie o indickém myšlení může být užitečná pro všechny katolíky jako zdroj nových poznatků a rozpoznání omylů hinduistické filosofie.
Cena:198,- Kč

Název:Mahabharata
Podnázev:the greatest spiritual epic of all time
Autor:Dharma, Krishna
Kód:00159
Žánr:náboženství, hinduismus, próza, eposy
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Los Angeles : Torchlight
Rok vydání:1999
Rozsah:941 str.
ISBN:978-1-887089-17-9
Stav:výborný
Umístění:Nab-3
Anotace:A powerful and moving tale, the Mahabharata recounts the history of the five heroic Pandava brothers. Cheated of their kingdom and sent into exile they set off on a fascinating journey. Profound spiritual themes underlie the thrilling narrative, making it one of the world’s most revered texts. Culminating in an apocalyptic war, Mahabharata is a masterpiece of suspense, intrigue, and illuminating wisdom.
Cena:662,- Kč

Název:Ramayana
Podnázev:India’s immortal tale of adventure, love, and wisdom
Autor:Dharma, Krishna
Kód:00160
Žánr:náboženství, hinduismus, próza, eposy
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Badger : Torchlight
Rok vydání:2000
Rozsah:464 str.
ISBN:1-887089-22-5
Stav:výborný
Umístění:Nab-3
Anotace:An adaptation of the ancient Indian epic about Prince Rama and his quest to rescue his beloved Sita from Ravana, the demon king of Lanka.
Cena:413,- Kč

Název:Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa
Autor:Waldenfels, Hans
Kód:00079
Žánr:náboženství, křesťanství obecně, islám, hinduismus, buddhismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Zvon
Rok vydání:1992
Rozsah:63 str.
ISBN:80-7113-062-1
Stav:dobrý
Umístění:Nab-1
Anotace:Pro co vlastně žije člověk? V čem je jeho budoucnost? V dnešní možnosti poznání jiných než křesťanských náboženství a nabídky různých řešení smyslu života z jejich pohledu vyvstává i pro křesťana požadavek, aby se jinými náboženstvími zabýval. Kniha podává v omezeném výběru základní informace o náboženských nabídkách smyslu života v hinduismu, buddhismu a islámu a nakonec pojednává o tzv. nových náboženstvích. Jednotlivé kapitoly začínají popisem příslušného náboženství se zvláštním zřetelem k jeho nabídce smyslu života. Historickému vývoji se věnuje pozornost jen potud, pokud je to nutné pro pochopení daného náboženství. Každá kapitola končí poukazy, které umožňují dotazy z křesťanské strany. V závěrečné kapitole je pak položena otázka náboženství ve všeobecné formě.
Cena:40,- Kč

Marcel Goliaš © 2021