Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Přírodní vědy > Ekologie
4

Název:Až na dno blahobytu
Autor:Keller, Jan
Kód:00176
Žánr:společenské vědy, sociologie, ekologie, ekonomie, populárně-naučné
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Earth Save
Rok vydání:2005
Rozsah:132 str.
ISBN:80-903085-7-0
Stav:výborný
Umístění:Eko-1
Anotace:Kniha se zabývá společenskými souvislostmi ekologické krize s důrazem na oblast politiky a ekonomiky. Analyzuje patologické rysy konzumní společnosti, které výrazně omezují naše šance aplikovat trvale udržitelný životní způsob.
Cena:70,- Kč

Název:Mokřady
Podnázev:ekologie, ochrana a udržitelné využívání
Autor:Čížková, Hana
Kód:00219
Žánr:přírodní vědy, ekologie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rok vydání:2017
Rozsah:631 str.
ISBN:978-80-7394-658-6
Stav:výborný
Umístění:Pri-1
Anotace:Dlouho očekávané souborné dílo o mokřadech v českém jazyce, na jehož vzniku se podílelo 30 autorů. Kniha má 631 stran a odkazuje na více než tisíc původních informačních zdrojů. Příprava publikace byla podpořena z EHP fondů a MŽP.
Cena:500,- Kč

Název:Racionálně o globálním oteplování
Autor:Kutílek, Miroslav
Kód:00181
Žánr:populárně-naučné, ekologie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Dokořán
Rok vydání:2008
Rozsah:185 str.
ISBN:978-80-7363-183-3
Stav:výborný
Umístění:PoN-3
Anotace:Vlivem médií, většiny politiků a některých skupin vědců převládá ve veřejnosti mínění, že současné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, hlavně spalováním fosilních paliv a s tím souvisejícím únikem oxidu uhličitého CO, do ovzduší. Mnoho významných vědců naopak s hypotézou o dominantním vlivu skleníkových plynů na globální oteplování nesouhlasí. Cílem této knížky je objasnit jednotlivá tvrzení a nakonec i platnost nebo neplatnost skleníkové hypotézy na základě vědeckých důkazů.
Cena:213,- Kč

Název:The optimum aquarium
Podnázev:guide for the installation and care of the fresh water aquarium
Autor:Horst, Kaspar
Kód:00231
Žánr:přírodní vědy, ekologie, akvaristika
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Bielefeld : Aquadocumenta
Rok vydání:1986
Rozsah:203 str.
ISBN:3-925916-02-4
Stav:chvalitebný
Umístění:PoN-3
Anotace:
Cena:155,- Kč

Marcel Goliaš © 2021