Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Společenské vědy > Dějiny
12

Název:Církevní dějiny 2
Podnázev:Novověk
Autor:Suchánek, Drahomír
Kód:00145
Žánr:náboženství, křesťanství, protestantství, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Grada
Rok vydání:2018
Rozsah:502 str.
ISBN:978-80-247-3720-1
Stav:výborný
Umístění:Nab-2
Anotace:Druhý díl publikace, navazující na zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Předkládá komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny.
Cena:539,- Kč

Rezervováno
Název:Dějiny katolické církve I.
Podnázev:Církevní starověk
Autor:Kadlec, Jaroslav
Kód:00205
Žánr:náboženství, křesťanství, katolictví, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání:1993
Rozsah:209 str.
ISBN:80-7067-285-4
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Skripta pro dějiny katolické církve.
Cena:108,- Kč

Název:Dějiny katolické církve II.
Podnázev:Církevní středověk - církev učitelkou a vychovatelkou Germánů, Románů a Slovanů
Autor:Kadlec, Jaroslav
Kód:00204
Žánr:náboženství, křesťanství, katolictví, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání:1993
Rozsah:301 str.
ISBN:80-7067-285-4
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Skripta pro dějiny katolické církve.
Cena:108,- Kč

Název:Dějiny katolické církve III.
Podnázev:Církevní novověk - církev v boji s autonomní kulturou
Autor:Kadlec, Jaroslav
Kód:00203
Žánr:náboženství, křesťanství, katolictví, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání:1993
Rozsah:198 str.
ISBN:80-7067-285-4
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Skripta pro dějiny katolické církve.
Cena:108,- Kč

Název:Dějiny náboženského myšlení I
Podnázev:Od doby kamenné po eleusinská mystéria
Autor:Eliade, Mircea
Kód:00091
Žánr:náboženství, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Oikoymenh
Rok vydání:1995
Vydání:1
Rozsah:429 str.
ISBN:80-238-0470-7
Stav:chvalitebný
Umístění:Nab-1
Anotace:Sv 1: První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v prehistorickém období, přes zaniklé civilizace starého Egypta, Mezopotámie, Íránu nebo Chetitské říše, až po rané fáze velkých světových náboženství na území Indie, Izraele a Řecka.
Cena:529,- Kč

Název:Dějiny náboženského myšlení II
Podnázev:Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství
Autor:Eliade, Mircea
Kód:00092
Žánr:náboženství, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Oikoymenh
Rok vydání:1996
Vydání:1
Rozsah:463 str.
ISBN:80-86005-19-4
Stav:chvalitebný
Umístění:Nab-1
Anotace:Sv. 2: Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde Eliade jednotlivá náboženství lidstva v jejich dějinách; toto dílo zároveň vyjadřuje autorovo přesvědčení o základní jednotě náboženských dějin lidstva, které zároveň ukazuje jako dějiny krizí, inovací a proměn náboženského vědomí člověka, které se nepřestává vyvíjet. Druhý svazek Dějin je věnován náboženstvím starověké Číny, Indie, Evropy a Íránu a také judaismu až po vznik křesťanství.
Cena:520,- Kč

Název:Dějiny náboženského myšlení III
Podnázev:Od Muhammada po dobu křesťanských reforem
Autor:Eliade, Mircea
Kód:00093
Žánr:náboženství, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Oikoymenh
Rok vydání:1997
Vydání:1
Rozsah:343 str.
ISBN:80-86005-53-4
Stav:chvalitebný
Umístění:Nab-1
Anotace:Sv. 3: Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde Eliade jednotlivá náboženství lidstva v jejich dějinách. Toto dílo vyjadřuje autorovo přesvědčení o základní jednotě náboženských dějin lidstva, které zároveň ukazuje jako dějiny krizí, inovací a proměn náboženského vědomí člověka, jež se nepřestává vyvíjet. Třetí svazek Dějin je věnován náboženstvím starověké Eurasie, křesťanství po dobu křesťanských reforem, islámu, judaismu až po chasidismus a tibetským náboženstvím.
Cena:385,- Kč

Název:Malé dějiny filosofie
Autor:Störig, Hans Joachim
Kód:00045
Žánr:filosofie, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství
Rok vydání:2007
Vydání:8
Rozsah:653 str.
ISBN:978-80-7195-206-0
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Dějiny filosofie svědčí o tom, že lidé se ptají nejen na věci, které potřebují a běžně užívají v denním životě a při své práci, ale také na skutečnosti, které míří mnohem dále. Nakonec shledáváme, že to vůbec nejsou otázky bezvýznamné: Co jsme schopni poznat? Jsme svobodní? Má naše existence nějaký smysl? Co je umění? Proč vůbec je něco? Dějiny filosofie také ukazují, že lidé si tyto otázky kladou už od pradávna a že vyvinuli obrovské úsilí, aby na ně odpověděli. Dějiny filosofie nám rovněž plasticky představují, že odpovědi filosofů jsou velmi rozdílné, přesto nám dávají tušit, že za množstvím koncepcí a systémů se nachází skrytá jednota. Toto vše ukazuje jednoduchou a čtivou formou Störigova kniha Malé dějiny filosofie, která patří k nejúspěšnějším dílům tohoto druhu nejen u nás, ale i ve světě. Německý originál vyšel poprvé v roce 1950: autor jej následně doplňoval a přepracovával a v jeho rodné zemi se dočkal už sedmnácti vydání. Česká verze vychází už poosmé a je doplněna aktualizovanou bibliografií českých překladů a odborné literatury.
Cena:429,- Kč

Název:Německo - mýtus a realita
Podnázev:politika v SRN 1998-2017
Autor:Valenta, Aleš
Kód:00180
Žánr:politika, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Mladá fronta
Rok vydání:2018
Rozsah:406 str.
ISBN:978-80-204-4961-0
Stav:výborný
Umístění:Pol-1
Anotace:Publikace se zabývá německou politikou posledních dvaceti let. Vlastnímu tématu předchází obsáhlý úvod, objasňující základy politického systému SRN a proměny německého paradigmatu. Klíčem k pochopení německé politiky je její konsensuální charakter, podmíněný permanentním úsilím o překonávání dědictví nacionálního socialismu. Od 70. let však princip konsensu, na který jsou Němci patřičně hrdí a jenž přinesl v minulosti zemi záviděníhodnou stabilitu, začal degenerovat v úzce vymezený názorový koridor a „boj proti pravici“. V éře Merkelové dosáhl tento vývoj stavu, v němž je omezována politická soutěž a ohrožena podstata německé demokracie. Autor přináší zevrubnou analýzu krizových jevů, jako jsou levicové zglajchšaltování médií, agresivní feminismus, masivní ideologizace veřejného života či adorace masové ilegální migrace. Na četných příkladech demonstruje, jak se politická situace v dnešní SRN začíná podobat komunistickým režimům v jejich pozdní fázi.
Cena:297,- Kč

Název:Občané
Podnázev:kronika Francouzské revoluce
Autor:Schama, Simon
Kód:00208
Žánr:psychověda, politika, společenské vědy, dějiny
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Prostor
Rok vydání:2004
Rozsah:967 str.
ISBN:80-7260-111-3
Stav:chvalitebný
Umístění:Psy-1
Anotace:Kniha významného historika, jenž postupně působil na nejprestižnějších univerzitách (Harvardově, v Oxfordu, v Cambridge, na Kolumbijské univerzitě v New Yorku…), podává podrobné a historicky precizní vylíčení vývoje od korunovace Ludvíka XVI. v roce 1775 po Robespierrovu popravu a nástup „thermidorské reakce“ 28. července 1794. Ve vědomém protikladu k hlavním tendencím současné historiografie (a naopak v návaznosti na obvyklý styl 19. století, ovšem bez tehdejší ideologizace) nabízí Schama souvislé vyprávění zaměřené na konání konkrétních jednotlivců, u nichž se snaží pochopit jejich pohnutky a cíle. Akademicky činný historik si obvykle něco podobného stěží dovolí, protože by se vystavil obvinění ze spekulace, a populárním autorům zase schází potřebná erudice, přístup k pramenům a schopnost poměřovat spolehlivost různých svědectví. Schama tu využívá svého „nedotknutelného“ postavení na vrcholu univerzitního žebříčku – ovšem ve prospěch čtenáře, jehož cílem není hromadit informace, nýbrž pochopit minulost.
Cena:600,- Kč

Marcel Goliaš © 2021