Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Čínská náboženství
3

Název:Kniha proměn
Autor:Yi jing,
Kód:00068
Žánr:náboženství, čínská náboženství
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Maxima
Rok vydání:2001
Vydání:5
Rozsah:298 str.
ISBN:80-901333-7-1
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Kniha proměn je nejstarší dochovaná čínská kniha věštebná a filosofická. Původní věštebné texty se tradovaly ústně po generace šamanů a věštců dynastií Šang a Čou, během dvou tisíciletí př. n. l. Zapsány byly kolem počátku prvního tisíciletí př. n. l. Jádro tvoří symbolické sestavy osmi trigramů a šedesáti čtyř hexagramů, vznikajících důmyslnou kombinací plných (jangových) a lomených (jinových) čar. K trigramům, k hexagramům i k jednotlivým čarám na různých pozicích uvnitř hexagramů se váží výroky, zakládající věštebnou výpověď v odezvu na otázky, jež klade Knize čtenář. K tomuto nejstaršímu symbolickému oráklu byly později připojeny různé komentáře, jež patří k základům východního myšlení. Během dvacátého století se stala Kniha proměn známou i na Západě. Dnes patří k nejpopulárnějším knihám starověkého myšlení a filosofie. Stále znovu ji berou do ruky ti, kdo hledají odpověď na složité otázky svého života, i tací, kteří se rádi vnoří do archaického světa obrazů a idejí, světa překvapivě rezonujícího s naším podvědomým hledáním.
Cena:198,- Kč

Název:Ontologické aspekty čínského myšlení
Autor:Wolf, Václav
Kód:00061
Žánr:náboženství, čínská náboženství
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Matice cyrilometodějská
Rok vydání:2015
Rozsah:200 str.
ISBN:978-80-7266-410-8
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Tato odborná studie o ontologických aspektech čínského myšlení v historii připomíná slova slavného monologu Shakespearova prince Hamleta „být či nebýt“. S protikladem mezi bytím a nicotou jsou spojena mnohá jména evropských myslitelů a nad propastí mezi kladem a záporem se kromě jiného vznáší i jedna z charakteristických známek čínského myšlení: nebere se příliš vážně princip kontradikce (sporu). Argumenty kotví ve spontánní úctě k nadpřirozené oblasti, a to přivádí ke kultu duchů, předků, k rituálním praktikám. Shledává se bipolární jednota obecného řádu bytí a přírodních jevů... Věcně bohatá studie je srovnávacím přehledem dějin čínského myšlení v hodnotícím pohledu evropské scholastiky.
Cena:198,- Kč

Název:Tao te ťing
Podnázev:o tao a ctnosti
Autor:Laozi,
Kód:00080
Žánr:náboženství, čínská náboženství, taoismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : DharmaGaia
Rok vydání:2003
Vydání:3
Rozsah:268 str.
ISBN:80-86685-12-8
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Základní text taoismu, jenž patří více než dva tisíce let k hlavním zdrojům čínského myšlení. Je nejčastěji překládaným čínským textem do západních jazyků a dnes je považován za jedno z klíčových děl světové filosofie.
Cena:245,- Kč

Marcel Goliaš © 2021