Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Buddhismus
5

Název:Buddhismus v katolické perspektivě
Autor:Wolf, Václav
Kód:00054
Žánr:náboženství, buddhismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Olomouc : Matice cyrilometodějská
Rok vydání:2014
Rozsah:161 str.
ISBN:978-80-7266-394-1
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:Rámcem knihy je analýza buddhistického učení, jak je uvedeno v tzv. pálijském kánonu. Základní filosofický rozdíl mezi buddhismem a křesťanstvím spočívá v tom, že buddhismus postupuje od něčeho k ničemu, zatímco křesťanství naopak od ničeho k něčemu. V knize se nachází nejprve přehled buddhologických studií v Čechách. Po nástinu hlavních buddhistických denominací kniha podrobně popisuje buddhismus v Indii, Cejlonu, Číně, Japonsku, Thajsku a České republice. Studie se dále zabývá současným stavem buddhistického vysokoškolského vzdělávání. Závěr knihy spočívá v hodnocení vztahu mezi buddhismem a křesťanstvím. Zdůrazňuje se zde nepřijatelnost buddhistického učení pro křesťany, zejména pokud jde o cykličnost světových událostí, polyteismus, popírání existence Boha, inkarnace v Ježíše Krista, učení o Trojici a nesmrtelnosti lidské duše.
Cena:179,- Kč

Název:Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu
Autor:Fišer, Ivo
Kód:00058
Žánr:náboženství, buddhismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : DharmaGaia
Rok vydání:1992
Rozsah:59 str.
ISBN:80-901225-0-7
Stav:dobrý
Umístění:Nab-1
Anotace:Reprint studie našeho předního indologa, uveřejněná původně ve Filosofickém časopise v r. 1968. Na malé ploše autor podává koncízní výklad základních pojmů théravádového buddhismu a v poslední třetině studie komentuje jeden z hlavních textu pálijského kánonu Samaňňa-phala-suttu, tj. Výklad o plodech šramanství.
Cena:58,- Kč

Název:Jóga v životě současného člověka
Autor:Minařík, Květoslav
Kód:00066
Žánr:náboženství, buddhismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Hradec Králové : Kruh
Rok vydání:1991
Rozsah:257 str.
ISBN:80-85202-02-6
Stav:dobrý
Umístění:Nab-1
Anotace:Tématem tohoto svazku je jóga jako způsob života. Je to úzký výběr drobných prací, které Květoslav Minařík v průběhu tří desetiletí napsal jako odpovědi na otázky a problémy svých žáků. Úvodní práce nejprve vysvětlují, jaký smysl vlastně má jóga a jaké má místo v každodenním životě normálního občana, jak pomáhá řešit životní problémy. Značnou pozornost věnuje způsobu soustředění, varuje před jeho nesprávným pochopením a v práci, jejímž spoluautorem je doc. MUDr. Antonín Bajer, podává důkazy o činnosti mozku při různých typech jógického soustřeďování. Několik prací se dále zabývá různými filozofickými a duchovními směry, jež jsou dnes znovu aktuální, jako je buddhismus a zenbuddhismus. Následují práce osvětlující vztahy mezi jógou a zdravím fyzickým i duševním, otázku nesmrtelnosti a sexuální problém. K snazší orientaci v méně známých nebo pro autora specifických výrazech jsou připojeny vysvětlivky. V závěru je uvedeno několik osobních vzpomínek předního českého indologa PhDr. Borise Merhauta na Květoslava Minaříka.
Cena:150,- Kč

Název:Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa
Autor:Waldenfels, Hans
Kód:00079
Žánr:náboženství, křesťanství obecně, islám, hinduismus, buddhismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Zvon
Rok vydání:1992
Rozsah:63 str.
ISBN:80-7113-062-1
Stav:dobrý
Umístění:Nab-1
Anotace:Pro co vlastně žije člověk? V čem je jeho budoucnost? V dnešní možnosti poznání jiných než křesťanských náboženství a nabídky různých řešení smyslu života z jejich pohledu vyvstává i pro křesťana požadavek, aby se jinými náboženstvími zabýval. Kniha podává v omezeném výběru základní informace o náboženských nabídkách smyslu života v hinduismu, buddhismu a islámu a nakonec pojednává o tzv. nových náboženstvích. Jednotlivé kapitoly začínají popisem příslušného náboženství se zvláštním zřetelem k jeho nabídce smyslu života. Historickému vývoji se věnuje pozornost jen potud, pokud je to nutné pro pochopení daného náboženství. Každá kapitola končí poukazy, které umožňují dotazy z křesťanské strany. V závěrečné kapitole je pak položena otázka náboženství ve všeobecné formě.
Cena:40,- Kč

Název:Zen - Žít v tomto okamžiku
Podnázev:učení zenového mistra Wu Bonga s poděkováním od studentů
Autor:Wu Bong,
Kód:00085
Žánr:náboženství, buddhismus, zen
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Volvox Globator
Rok vydání:2014
Rozsah:179 str.
ISBN:978-80-7511-019-0
Stav:výborný
Umístění:Nab-1
Anotace:V první z pěti částí této knížky najdete upřímné osobní příběhy a milé anekdoty od učitelů a studentů školy Kwan Um – jak se poprvé setkali se zenovým mistrem Wu Bongem a co s ním zažili. Druhá část přináší vynikající formální řeči dharmy, pronesené při různých příležitostech, ale i běžné proslovy, které zazněly například během meditačních ústraní. Ve třetí části najdete břitké, jasné, humorné a moudré odpovědi zenového mistra Wu Bonga na otázky studentů, čtvrtá část je rozhovor, v němž se dozvíte mnoho zajímavého o mistrově pozoruhodném životě. Skutečnou perlou je pak poslední oddíl nazvaný „Střípky moudrosti“, obsahující řeči dharmy, které vás zasáhnou v srdci.
Cena:134,- Kč

Marcel Goliaš © 2021