Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Ateismus
31

Název:God or godless?
Podnázev:one atheist, one christian, twenty controversial questions
Autor:Loftus, John W.
Kód:00277
Žánr:náboženství, křesťanství obecně, ateismus
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Grand Rapids : Baker Books
Rok vydání:2013
Rozsah:209 str.
eISBN:978-1-4412-4069-9 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Ate-1
Anotace:Perhaps the most persistent question in human history is whether or not there is a God. Intelligent people on both sides of the issue have argued, sometimes with deep rancor and bitterness, for generations. The issue can’t be decided by another apologetics book, but the conversation can continue and help each side understand the perspectives of the other.

In this unique book, atheist John Loftus and theist Randal Rauser engage in twenty short debates that consider Christianity, the existence of God, and unbelief from a variety of angles. Each concise debate centers on a proposition to be resolved, with either John or Randal arguing in the affirmative and the opponent the negative, and can be read in short bits or big bites. This is the perfect book for Christians and their atheist or agnostic friends to read together, and encourages honest, open, and candid debate on the most important issues of life and faith.
Cena:219,- Kč

Název:Godless
Podnázev:how an evangelical preacher became one of america’s leading atheists
Autor:Barker, Dan
Kód:00249
Žánr:náboženství, křesťanství obecně, ateismus
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:Ulysses Press
Rok vydání:2008
Rozsah:394 str.
eISBN:978-1-56975-677-5 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Ate-1
Anotace:Valuable in the human story are the reflections of intelligent and ethical people who listen to the voice of reason and who allow it to vanquish bigotry and superstition. This book is a classic example.
Cena:378,- Kč

Název:How all religions are false and harmful
Podnázev:a scientific explanation of 7 major religions
Autor:neuvedeno,
Kód:00291
Žánr:náboženství, ateismus
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:EBA
Rok vydání:2016
Rozsah:820 str.
eISBN:neuvedeno (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Ate-1
Anotace:Tato kniha se snaží vědecky (tj. kriticky, metodicky a nepředpojatě) posoudit klíčové víry sedmi největších světových náboženství a praktické (především politické a ekonomické) důsledky, které z toho plynou.

U každého zkoumaného náboženství se autor pokouší nejprve stručně popsat jeho poselství (nauku), aby ji pak následně podrobil ostré vědecké kritice. Tato kritika má následující podobu: (1) vědecké vysvětlení původu daného náboženství, (2) jeho politické a ekonomické důsledky, (3) jeho mylnost, (4) jeho rozpory, (5) jeho škodlivé účinky, (6) shrnutí předchozích bodů. V úplném závěru knihy se pak autor snaží nabídnout návod, jak se zdiskreditovaného náboženství zbavit (= u agresivních islámských věřících pak nahrazením islámských režimů sekulárními a demokratickými režimy, u ostatních věřících pomocí zvyšování jejich vzdělanosti), a předložit vhodnou alternativu v podobě nové „super-teorie“ zformulované moderními filosofy.

Přestože si tato kniha nárokuje striktně vědecký přístup k probíranému tématu, katastrofálně v tom selhává. Pravá věda se vyznačuje především tím, že zkoumá všechny možnosti, připouští všechny relevantní námitky a snaží se je spravedlivě vypořádat. Za pravý důkaz je pak považována ta možnost, jejíž všechny ostatní alternativy byly úspěšně vyvráceny jakožto rozporné. Tak ale autor této knihy bohužel nepostupuje (k dobru mu lze přičíst snad jen to, že skutečně vědecky dnes k problémům přistupuje málokdo). Nejenže si ze všech možných vysvětlení daného problému vybírá už dopředu a zcela nekriticky svého „favorita“ (a ostatní možnosti přitom taktně zamlčuje), ale navíc si nehorázně vymýšlí, jak (tj. za jakých okolností a jakým způsobem) jednotlivá náboženství podle něho vznikla. Člověk, který má alespoň základní náboženské vzdělání či zná dějiny svého náboženství, se nad jeho fantastickými představami musí pousmát. Jsou totiž až dětinsky naivní. Při svém „dokazování“ mylnosti a zvrácenosti jednotlivých náboženství si autor staví tzv. „slaměné panáky“, které pak svými „vědeckými“ argumenty vítězoslavně „spálí na popel“. Nevadí, že tím ve skutečnosti problém nevyřešil. Stačí, že tomu uvěřil. Kniha, která měla být kritickým zhodnocením náboženských myšlenek, se tak stala nekritickou propagací autorova nového pseudo-vědeckého náboženství, které si vymyslel a chce, abychom mu také věřili.
Cena:1,- Kč

Název:Letter to a christian nation
Autor:Harris, Sam
Kód:00267
Žánr:náboženství, křesťanství obecně, ateismus
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:London : Transworld Digital
Rok vydání:2011
Rozsah:112 str.
eISBN:978-1-4464-6490-8 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Ate-1
Anotace:With simple arguments, this title demolishes the myths on which Christianity was built, challenges believers to open their eyes to the contradictions of their faith and warns us of the dangers of America’s ever increasing unification of Church and State.

Thousands of people have written to tell me that I am wrong not to believe in God. The most hostile of these communications have come from Christians. This is ironic, as Christians generally imagine that no faith imparts the virtues of love and forgiveness more effectively than their own. The truth is that many who claim to be transformed by Christ’s love are deeply, even murderously, intolerant of criticism. While we may want to ascribe this to human nature, it is clear that such hatred draws considerable support from the Bible. How do I know this? The most disturbed of my correspondents always cite chapter and verse.

So begins Letter to a Christian Nation, Sam Harris’s hard-hitting rebuttal of religious fundamentalism and blind belief . With deceptively simple arguments, he demolishes the myths on which Christianity was built, challenges believers to open their eyes to the contradictions of their faith and warns us of the dangers of America’s ever increasing unification of Church and State.
Cena:245,- Kč

Název:Nonsense from the bible
Autor:Baker, Brian
Kód:00241
Žánr:náboženství, křesťanství obecně, ateismus
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:EX-Preacher Publications
Rok vydání:2012
Vydání:2
Rozsah:412 str.
eISBN:neuvedeno (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Ate-1
Anotace:The author of this book, Brian Baker, was a „born again“ fundamentalist Christian for seventeen years. For ten of those years, he was the founding pastor of one of Australia’s largest churches (1979-89). Following the failure of his marriage, he resigned from the ministry and then spent the following few years seriously examining his faith and the veracity of the Bible. Finally, he came to the conclusion that his Christian beliefs were seriously flawed and that the Bible is entirely the result of human invention, imaginations and myths passed down from generation to generation. As the Bible is then based on „hearsay“ and written by at least 40 different authors over a period of up to 1,600 years, none of whom were eyewitnesses to the events they recorded, it cannot substantiate the claim that it was „inspired by God.“ The result of Brian’s search for evidence caused a personal transformation from believer to realist, rationalist, skeptic and atheist. He published his first book - From Faith to Reason - in 2009 which contains the reasons why he no longer believes in the existence of God, angels, demons, the devil, heaven, hell or an afterlife. In this book - Nonsense from the Bible - Brian uses the Bible texts to demonstrate their inaccuracies, inconsistencies, contradictions and fantasies. He deals with major issues that are widely believed and accepted as factual events such as the Creation story, the crucifixion and resurrection of Jesus and the prophecies concerning Jesu
Cena:121,- Kč

Název:Spiritualita bez náboženství
Podnázev:aneb Probuzení
Autor:Harris, Sam
Kód:00024
Žánr:náboženství, ostatní systémy, ateismus
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Dybbuk
Rok vydání:2017
Rozsah:203 str.
ISBN:978-80-7438-173-7
Stav:výborný
Umístění:Nab-2
Anotace:Kniha Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení neurovědce, filozofa a proslulého skeptika, autora řady bestselerů Sama Harrise zkoumá podstatu vědomí, vysvětluje jak nejlépe meditovat a varuje před pochybnými guruy. Otřese většinou vašich nejzákladnějších domněnek o každodenním prožívání a může se stát, že vám prostě změní život. Publikace je určena všem, kteří sice nevyznávají žádné náboženství, ale současně jim připadá, že v prožitcích postav, jako je Ježíš, Buddha, Lao-c’, Rúmí a další mudrci minulosti, lze najít důležité pravdy. Pro ty, kteří touží po spiritualitě bez náboženství, kniha představuje návod k meditaci jako racionálnímu cvičení v podání neurovědy a psychologie. Text je taktéž úvodem do problematiky pokusů o vědecké podchycení spirituality a zčásti filozofickým rozkladem toho, co většina lidí považuje za centrum svého vnitřního života: pocit, kterému říkáme „já“.
Cena:263,- Kč

Název:The book your church doesn’t want you to read
Autor:Leedom, Tim C.
Kód:00248
Žánr:náboženství, křesťanství obecně, ateismus
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:San Diego : Truth Seeker
Rok vydání:2003
Rozsah:446 str.
eISBN:0-939040-15-8 (ebook)
Stav:chvalitebný
Umístění:Ate-1
Anotace:This book makes the connections of religions through the ages from Astro theology Mithraism (sun worship) to the youngest religion Islam and they all seem to have the same theme as Christianity except Judaism which of course rejects Christ.The authors start out saying there are 3 important things for mankind: 1) politics, 2) sex, and 3) religion. The Magi that visited Jesus were Zoroaster’s who believed in 1) hatred of the Devil and unworthy things, 2) paradise, 3) the last judgement, 4) resurrection of the dead. Interesting comparisons you’ll find like Christianity is faith and Zoroastrianism is work,Constantine was a Syncretist and made a statue of himself with a sun crown using the nails from the cross of Jesus. Jesus new age is the age of Aquarius, that Judaism is a product of urbanism not tradition, Christopher Columbus thought he was a messiah prophesied by Joachim, the man that claims to be the current savior Maltreya lives in London however he does not fit the requirements for savior which are believed to be 1) seed of Abraham, 2) tribe of Judah, 3) house of David, 4) born of Virgin, 5) born in Bethlehem, and 6) must be God. The authors also talk about the Dead Sea Scrolls that say the early Church and Judaism is the Essene Qumran community, James the brother of Jesus is the righteous teacher of the Dead Sea Scrolls which were hidden by Jews in 68 C.E. fleeing Roman soldiers. The Essenes did not recognize all other people as enemies like the temple of Jerusalem appoin
Cena:243,- Kč

Název:The Christian delusion
Podnázev:why faith fails
Autor:Loftus, John W.
Kód:00285
Žánr:náboženství, křesťanství obecně, ateismus
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:New York : Prometheus
Rok vydání:2010
Rozsah:422 str.
eISBN:978-1-61614-168-4 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Ate-1
Anotace:In this anthology of recent criticisms aimed at the reasonableness of Christian belief, a former evangelical minister and apologist, author of the critically acclaimed Why I Became an Atheist, has assembled fifteen outstanding articles by leading skeptics, expanding on themes introduced in his first book.Central is a defense of his „outsider test of faith,“ arguing that believers should test their faith with the same skeptical standards they use to evaluate the other faiths they reject, as if they were outsiders. Experts in medicine, psychology, and anthropology join Loftus to show why, when this test is applied to Christianity, it becomes very difficult to rationally defend. Collectively, these articles reveal that popular Christian beliefs tend to rely on ignorance of the facts. Drawing together experts in diverse fields, including Hector Avalos, Richard Carrier, David Eller, and Robert Price, this book deals a powerful blow against Christian faith.
Cena:377,- Kč

Název:The end of faith
Podnázev:religion, terror, and the future of reason
Autor:Harris, Sam
Kód:00289
Žánr:náboženství, křesťanství obecně, ateismus
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:New York : Norton & Company
Rok vydání:2005
Rozsah:348 str.
eISBN:978-0-393-32765-6 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Ate-1
Anotace:A startling analysis of the clash of faith and reason in today’s world, this historical tour of mankind’s willingness to suspend reason in favor of religious beliefs, even when those beliefs are used to justify atrocities, asserts that in the shadow of weapons of mass destruction, we cannot expect to survive our religious differences indefinitely. Most controversially, argues that moderate lip service to religion only blinds us to the real perils of fundamentalism. Harris also draws on new evidence from neuroscience and insights from philosophy to explore spirituality as a biological, brain-based need, and invokes that need in taking a secular humanistic approach to solving the problems of this world.
Cena:243,- Kč

Název:The four horsemen
Podnázev:the conversation that sparked an atheist revolution
Autor:Hitchens, Christopher
Kód:00266
Žánr:náboženství, křesťanství, ateismus
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:New York : Random House
Rok vydání:2019
Rozsah:134 str.
eISBN:978-0-525-51196-0 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Ate-1
Anotace:At the dawn of the new atheist movement, the thinkers who became known as „the four horsemen,“ the heralds of religion’s unravelling--Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris, and Daniel Dennett--sat down over cocktails for a filmed discussion. The video of the enthralling, path breaking evening that followed was released on YouTube and soon went viral. This is intellectual inquiry at its best: sincere and probing, funny and unpredictable, reminding us just how varied and colorful the threads of modern atheism are. Now, this landmark event is being published for the first time. The living participants, Dawkins, Harris, and Dennett, have all contributed new material to mark the evolution of their own thinking and highlight particularly resonant aspects of this epic exchange. Each of these men contends with the most fundamental questions of human existence as they challenge each other to articulate their own stance on god and religion, cultural criticism, spirituality without religion, debate with people of faith, and living an ethical life.
Cena:308,- Kč

Marcel Goliaš © 2021