Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Filosofie > Antropologie
5

Název:Člověk bez duše, život bez smyslu
Podnázev:Systematický kurz filosofické antropologie
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00030
Žánr:filosofie, antropologie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Academia Bohemica
Rok vydání:2016
Rozsah:374 str.
ISBN:978-80-904469-4-6
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Téma filosofické antropologie má tedy dvě základní části. V té první se postupně dokazují složky lidské přirozenosti. Tím se vysvětluje jak personální povaha lidských jedinců, tak i jejich základní identita. V druhé části se pak řeší hlavní problém osobního života, jímž je jeho celkový smysl. Výsledky metafyzického zkoumání člověka mají rozhodující vliv na úroveň etického myšlení. V něm jde především o to, jestli existuje nerelativizovaný mravní zákon, který ukazuje směr zdařilého života každého lidského jedince. Řešení tohoto klíčového problému etiky však přímo závisí na tom, zda má etik k dispozici vypracovaný pojem lidské přirozenosti či nikoli. Pokud nemá, je nemilosrdně odsouzen k relativizaci mravních hodnot. Ty se pak stávají hříčkou a rétorikou ozdobou mocenské svévole.
Cena:360,- Kč

Název:Filosofie 5
Podnázev:Problém duše
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00037
Žánr:filosofie, antropologie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:1999
Rozsah:150 str.
ISBN:80-85929-35-X
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Pátý svazek řady klasické filosofie zpracovává první část antropologického tématu. V prostředí, které je určováno novověkými reflexemi, se stává naléhavou potřeba zbavit úvahy o lidském bytí a životě neblahého redukcionismu. Na základě důkazu svobody bylo tedy nutné vyložit neodvozenost, autonomii a dominanci mravnosti v celku lidského života. V reflexi lidského bytí bylo zase třeba nejprve důkazově rehabilitovat substanciální hodnoty já. Pak bylo možné přistoupit k pokusu o odstranění některých nedostatků v tradičním chápání duše. Tento svazek tedy poskytuje antropologické principy, na něž naváže 6. svazek speciálnějšími výklady.
Cena:137,- Kč

Název:Filosofie 6
Podnázev:Problém osobnosti
Autor:Fuchs, Jiří
Kód:00038
Žánr:filosofie, antropologie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:2002
Rozsah:276 str.
ISBN:80-85929-55-4
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Šestý svazek z řady klasické filosofie obsahuje druhou část antropologického tématu. Předchozí svazky mapovaly (souběžně s výkladem) teoretické souvislosti a příčiny krize dnešní reflexe lidského života. Překážky porozumění osobnosti a její životní realizace jsou dnes hluboko zakořeněny. V tom spočívá tragika přínosu novověké filosofie do nesnadné diskuse o lidském určení a osobní zralosti. Proto ve výkladu převládá kritika. Současná etická dezorientace a návrat k přirozenějšímu pojímání lidského života totiž vyžadují účinnou a evidentní falzifikaci převládajících směrů soudobého myšlení. Bez ní je obnova životní filosofie sotva představitelná.
Cena:248,- Kč

Název:Humankind
Podnázev:a hopeful history
Autor:Bregman, Rutger
Kód:00263
Žánr:filosofie, antropologie
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:London : Bloomsbury
Rok vydání:2020
Rozsah:481 str.
eISBN:978-1-4088-9896-3 (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Fil-2
Anotace:It’s a belief that unites the left and right, psychologists and philosophers, writers and historians. It drives the headlines that surround us and the laws that touch our lives. From Machiavelli to Hobbes, Freud to Dawkins, the roots of this belief have sunk deep into Western thought. Human beings, we’re taught, are by nature selfish and governed by self-interest. Humankind makes a new argument: that it is realistic, as well as revolutionary, to assume that people are good. The instinct to cooperate rather than compete, trust rather than distrust, has an evolutionary basis going right back to the beginning of Homo sapiens. By thinking the worst of others, we bring out the worst in our politics and economics too. In this major book, internationally bestselling author Rutger Bregman takes some of the world’s most famous studies and events and reframes them, providing a new perspective on the last 200,000 years of human history. From the real-life Lord of the Flies to the Blitz, a Siberian fox farm to an infamous New York murder, Stanley Milgram’s Yale shock machine to the Stanford prison experiment, Bregman shows how believing in human kindness and altruism can be a new way to think - and act as the foundation for achieving true change in our society. It is time for a new view of human nature.
Cena:348,- Kč

Název:Tomáš o lidském duchu
Autor:Kenny, Anthony
Kód:00196
Žánr:filosofie, antropologie
Jazyk: česky
Nakl. údaje:Praha : Krystal OP
Rok vydání:1997
Rozsah:151 str.
ISBN:80-85929-18-X
Stav:výborný
Umístění:Fil-1
Anotace:Středověký teolog k rozboru lidské podstaty využívá klasické aristotelské pojetí látky a formy. Lidská duše zosobňuje jedinou formu, jež je schopna existovat bez těla. Netělesná lidská duše je navíc nadána řadou schopností (smysl, rozum, svobodná vůle).
Cena:117,- Kč

Marcel Goliaš © 2021