Antikvariát

Marcel Goliaš

Přihlášení / Registrace
 
Konkrétní kniha
Název:How all religions are false and harmful
Podnázev:a scientific explanation of 7 major religions
Autor:neuvedeno,
Kód:00291
Žánr:náboženství, ateismus
Jazyk: anglicky
Nakl. údaje:EBA
Rok vydání:2016
Rozsah:820 str.
eISBN:neuvedeno (ebook)
Stav:výborný
Umístění:Ate-1
Anotace:Tato kniha se snaží vědecky (tj. kriticky, metodicky a nepředpojatě) posoudit klíčové víry sedmi největších světových náboženství a praktické (především politické a ekonomické) důsledky, které z toho plynou.

U každého zkoumaného náboženství se autor pokouší nejprve stručně popsat jeho poselství (nauku), aby ji pak následně podrobil ostré vědecké kritice. Tato kritika má následující podobu: (1) vědecké vysvětlení původu daného náboženství, (2) jeho politické a ekonomické důsledky, (3) jeho mylnost, (4) jeho rozpory, (5) jeho škodlivé účinky, (6) shrnutí předchozích bodů. V úplném závěru knihy se pak autor snaží nabídnout návod, jak se zdiskreditovaného náboženství zbavit (= u agresivních islámských věřících pak nahrazením islámských režimů sekulárními a demokratickými režimy, u ostatních věřících pomocí zvyšování jejich vzdělanosti), a předložit vhodnou alternativu v podobě nové „super-teorie“ zformulované moderními filosofy.

Přestože si tato kniha nárokuje striktně vědecký přístup k probíranému tématu, katastrofálně v tom selhává. Pravá věda se vyznačuje především tím, že zkoumá všechny možnosti, připouští všechny relevantní námitky a snaží se je spravedlivě vypořádat. Za pravý důkaz je pak považována ta možnost, jejíž všechny ostatní alternativy byly úspěšně vyvráceny jakožto rozporné. Tak ale autor této knihy bohužel nepostupuje (k dobru mu lze přičíst snad jen to, že skutečně vědecky dnes k problémům přistupuje málokdo). Nejenže si ze všech možných vysvětlení daného problému vybírá už dopředu a zcela nekriticky svého „favorita“ (a ostatní možnosti přitom taktně zamlčuje), ale navíc si nehorázně vymýšlí, jak (tj. za jakých okolností a jakým způsobem) jednotlivá náboženství podle něho vznikla. Člověk, který má alespoň základní náboženské vzdělání či zná dějiny svého náboženství, se nad jeho fantastickými představami musí pousmát. Jsou totiž až dětinsky naivní. Při svém „dokazování“ mylnosti a zvrácenosti jednotlivých náboženství si autor staví tzv. „slaměné panáky“, které pak svými „vědeckými“ argumenty vítězoslavně „spálí na popel“. Nevadí, že tím ve skutečnosti problém nevyřešil. Stačí, že tomu uvěřil. Kniha, která měla být kritickým zhodnocením náboženských myšlenek, se tak stala nekritickou propagací autorova nového pseudo-vědeckého náboženství, které si vymyslel a chce, abychom mu také věřili.
Cena:1,- Kč

Marcel Goliaš © 2021