Akvaristika

Ekologie rostlinného akvária

a jako solidní základ,
na němž stojí dobrá
kterou podrobujeme
kritice v ohni věcné
x
Publikováno: 03.07.2019, Aktualizováno: 03.07.2019

Studium: Voda

V tomto článku najdete odborné i populárně-naučné knihy o hydrochemii, hydrologii a sladkovodních ekosystémech, které považuji za užitečné a prostudování-hodné.

Hydrochemie

PITTER, Pavel. Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015, 792 stran. ISBN 978-80-7080-928-0.

Těžiště knihy spočívá ve shrnutí geneze, výskytu, vlastností a významu jednotlivých anorganických a organických složek vod a ve studiu procesů ovlivňujících jejich distribuci a cirkulaci v prostředí. Dále jsou popsány vlastnosti a požadavky na jakost přírodních a užitkových vod, vody pitné a vod odpadních. Samostatná pozornost je věnována fyzikální chemii povrchů tuhých látek přicházejících do styku s vodou a řešení chemických rovnováh ve vodách v souvislosti s diferenciací forem existence jednotlivých složek. Kniha je v podstatě učebnicí hydrochemie, která svým encyklopedickým charakterem a spojením teorie s praktickými poznatky je vhodná i pro pracovníky z praxe a ve státní správě.


STUMM, Werner a James J. MORGAN. Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters. 3rd ed. New York: Wiley, 1996, xvi, 1022 p. ISBN 0-471-51185-4.

Now in its updated and expanded Third Edition, Aquatic Chemistry remains the classic resource on the essential concepts of natural water chemistry. Designed for both self-study and classroom use, this book builds a solid foundation in the general principles of natural water chemistry and then proceeds to a thorough treatment of more advanced topics. Key principles are illustrated with a wide range of quantitative models, examples, and problem-solving methods.

       

Major subjects covered include:

       * Chemical Thermodynamics
       * Solid-Solution Interface and Kinetics
       * Trace Metals
       * Acids and Bases
       * Kinetics of Redox Processes
       * Dissolved Carbon Dioxide
       * Photochemical Processes
       * Atmosphere-Water Interactions
       * Kinetics at the Solid-Water
       * Metal Ions in Aqueous Solution Interface
       * Precipitation and Dissolution
       * Particle-Particle Interaction
       * Oxidation and Reduction
       * Regulation of the Chemical
       * Equilibria and Microbial Mediation Composition of Natural Waters


Limnologie

WETZEL, Robert G. Limnology: lake and river ecosystems. 3rd ed. San Diego: Academic Press, c2001, xvi, 1006 p. ISBN 01-274-4760-1.

Limnology is the study of the structural and functional interrelationships of organisms of inland waters as they are affected by their dynamic physical, chemical, and biotic environments. Limnology: Lake and River Ecosystems, Third Edition, is a new edition of this established classic text. The coverage remains rigorous and uncompromising and has been thoroughly reviewed and updated with evolving recent research results and theoretical understanding. In addition, the author has expanded coverage of lakes to reservoir and river ecosystems in comparative functional analyses.

This newest edition is marked not only by substantial reworking, updating, and addition but also by the maturation of the author's understanding of freshwater ecosystems, and understanding that has been amassed from years of study and analysis of his own and others' research. ...the author's ability to put the tremendous array of subjects into context is nothing short of remarkable. ...this book is a timely and masterful revision, and it should be on the shelf and in the classroom of every practicing freshwater algal ecologist and limnologist.


Marcel Goliaš © 2019