Akvaristika

Ekologie rostlinného akvária

a jako solidní základ,
na němž stojí dobrá
kterou podrobujeme
kritice v ohni věcné
x
Publikováno: 03.07.2019, Aktualizováno: 03.07.2019

Studium: Substrát

V tomto článku najdete odborné i populárně-naučné knihy o suchozemských substrátech a sladkovodních sedimentech, které považuji za užitečné a prostudování-hodné.

WEIL, Ray R. a Nyle C. BRADY. The nature and properties of soils. Fifteenth edition. Harlow: Pearson, [2017], 1104 s. ISBN 978-1-292-16223-2.

Developed for Introduction to Soils or Soil Science courses, The Nature and Properties of Soils, 14e can be used in courses such as Soil Fertility, Land Resources, Earth Science and Soil Geography. Now in its 14th edition, this text is designed to help make students study of soils a fascinating and intellectually satisfying experience. Written for both majors and non-majors, this text highlights the many interactions between the soil and other components of forest, range, agricultural, wetland and constructed ecosystems.

Featuring new photographs, diagrams, and special "boxes" , The Nature and Property of Soils is an engaging book for readers. It has an ecological approach that explains the fundamentals of soil science effectively. Chapter topics include Soil Erosion and Its Control, Soil Acidity, Soils and Chemical Pollution, and Organisms and the Ecology of the Soil. For individuals interested in soil and the environment.


COLEMAN, David C. a D. A. CROSSLEY. Fundamentals of soil ecology. Third edition. San Diego, CA: Elsevier/Academic Press, [2018]. ISBN 978-0-12-805251-8.

Fundamentals of Soil Ecology, 3rd Edition, offers a holistic approach to soil biology and ecosystem function, providing students and ecosystem researchers with a greater understanding of the central roles that soils play in ecosystem development and function. The text emphasizes the increasing importance of soils as the organizing center for all terrestrial ecosystems and provides an overview of theory and practice in soil ecology, both from an ecosystem and evolutionary biology point of view. This new edition is fully updated, including an expanded treatment of microbial ecology and new sections on advances in molecular techniques and climate change research. These updates make this edition an essential resource for researchers and students in soil ecology and microbiology.

    → Includes extensive tables and diagrams in full color to enhance concepts
    → Combines theoretical and practical approaches to understanding and applying soil ecology
    → Outlines suggested laboratory and field methods


RICHTER, Rostislav. Multimediální učební texty z výživy rostlin. Dostupné z: mendelu.cz.

Tyto online texty jsou součástí ucelené sady výukových prezentací Mendelovy univerzity v Brně.

    → Příjem živin
    →      (příjem živin kořeny, mimokořenová výživa rostlin, faktory příjmu živin, interakce iontů ve výživě rostlin)
    → Biogenní prvky
    →      (makroelementy, mikroelementy, užitečné prvky, cizorodé látky)
    → Agrochemie půdy
    →      (složení půdy, půdní vlastnosti, živinný režim půd)
    → Hnojiva
    →      (statková hnojiva, minerální hnojiva, manipulace, legislativa)


Marcel Goliaš © 2019