Akvaristika

Ekologie rostlinného akvária

a jako solidní základ,
na němž stojí dobrá
kterou podrobujeme
kritice v ohni věcné
x
Publikováno: 03.07.2019, Aktualizováno: 03.07.2019

Studium: Rostliny

V tomto článku najdete odborné i populárně-naučné knihy o vodních či suchozemských rostlinách, které považuji za užitečné a prostudování-hodné.

Fyziologie rostlin

TAIZ, Lincoln a Eduardo ZEIGER. Plant physiology. 5th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2010, xxxiv, 782, [115] s. ISBN 978-0-87893-866-7.

As with prior editions, the Fifth Edition is accompanied by a robust Companion Website.

Plant Physiology, Fifth Edition continues to set the standard for textbooks in the field, making plant physiology accessible to virtually every student. Authors Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger have again collaborated with a stellar group of contributing plant biologists to produce a current and authoritative volume that incorporates all the latest findings.

Changes for the new edition include:

  • A newly updated chapter (Chapter 1) on Plant Cells, including new information on the endomembrane system, the cytoskeleton, and the cell cycle
  • A new chapter (Chapter 2) on Genome Structure and Gene Expression
  • A new chapter (Chapter 14) on Signal Transduction
  • Updates on recent developments in the light reactions and the biochemistry of photosynthesis, respiration, ion transport, and water relations
  • In the phytochrome, blue-light, hormone and development chapters, new information about signaling pathways, regulatory mechanisms, and agricultural applications
  • Coverage of recent breakthroughs on the control of flowering
  • Three new Appendices on Concepts of Bioenergetics, Plant Kinematics, and Hormone Biosynthetic Pathways

Minerální výživa

MARSCHNER, Petra. Marschner's mineral nutrition of higher plants. 3rd ed. Amsterdam: Academic Press, 2012, xv, 651 s. ISBN 978-0-12-384905-2.

Jedná se o vynikající vysokoškolskou učebnici o minerální výživě vyšších rostlin vycházející z poznatků a výzkumu německého autora Horsta Marschnera. Přestože pojednává o výživě suchozemských rostlin, obsahuje obrovské množství obecně platných informací, které platí i pro výživu rostlin vodních. V 1) první kapitole kniha popisuje esenciální minerální prvky, jejich vlastnosti, a průměrné koncentrace těchto prvků v rostlinné sušině (z čehož lze následně odvodit i optimální koncentraci živin v rostlinné výživě → tzv. Marschnerův roztok). 2) Druhá (a pro akvaristy asi nejzajímavější) kapitola se zabývá mechanismem příjmu iontů u jednotlivých buněk a kořenů – řeší se zde selektivita transportu, faktory ovlivňující vstup živin do rostlin a jejich přenos rostlinou, struktura a kompozice buněčných membrán, mechanismus transportu rozpuštěných látek přes membrány, či nutriční stav rostliny. V dalších kapitolách se pojednává o 2) transportu živin na dlouhé vzdálenosti, 4) příjmu a výdeji živin skrze listy, 5) minerální výživě a výnosu, o funkci 6) makroživin a 7) mikroživin, a o 8) prospěšných prvcích (což jsou rovněž velmi důležité kapitoly), 9) výživě a kvalitě, 10) vztahu mezi výživou, nemocemi rostlin a škůdci, 11) diagnóze deficitu a toxicity živin (což je mezi akvaristy hojně diskutované téma), 12) dostupnosti živin v půdě, 13) účinku vnitřních a vnějších faktorů na růst a rozvoj kořenů, 14) chemii rhizosféry ve vztahu k výživě rostlin, 15) biologii rhizosféry, 16) fixaci dusíku, 17) adaptaci rostlin na nepříznivé chemické podmínky v půdě, a nakonec o 18) tocích živin a uhlíku v suchozemských agro-ekosystémech.


GERLOFF, Gerald C. Nutritional ecology of nuisance aquatic plants. Corvallis, Oregon: National Environmental Research Center, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, 1975, 78 p.

Knížečka "Nutriční ekologie invazivních vodních rostlin" (jak by se dal její název přeložit) obsahuje klíčové pojednání o tzv. kritické koncentraci živin v rostlinné sušině, na jejímž základě se dá odhadnout minimální množství živin potřebné k dosažení maximálního růstu u většiny vodních rostlin.


Laštůvka, Zdeněk a Minář, Jaroslav. Metoda vodních kultur vyšších rostlin. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1967. 83, [1] s. Folia Přírodovědecké fak. Univ. J.E. Purkyně v Brně. Sv. 8. 1967. Spis 2, Biologia; Sv. 16.

Živné roztoky ...


Zbarvení rostlin

GOULD, Kevin., Kevin M. DAVIES a Chris. WINEFIELD. Anthocyanins: biosynthesis, functions, and applications. New York: Springer, c2009, 329 s. ISBN 978-038-7773-346.

In recent years, knowledge of anthocyanin pigments has undergone unprecedented expansion. Indeed, the molecular genetic control of anthocyanin biosynthesis is now one of the best understood of all secondary metabolic pathways. Advances in analytical technology have led to the discovery of many novel anthocyanin compounds, dramatically enriching the palette used by plant breeders to introduce vibrant new colors into horticultural crops. The food industry, too, has benefited from this research; methods for stabilizing the colors of anthocyanins extracted from cell cultures have been optimized, opening the way for their use as natural food colorings.

Recent scientific research has also focused on the possible benefits to human health from the ingestion of anthocyanin-rich foods. Anthocyanins are remarkably potent antioxidants. These pigments, especially in conjunction with other flavonoids, have been associated with reductions in the incidence and severity of many other non-infectious diseases, including diabetes, cardiovascular disease and certain cancers.

Finally, there has been significant progress in our understanding of the benefits of anthocyanins to plants themselves. Originally considered an extravagance without a purpose, anthocyanins are now implicated in multifarious vital functions. These include the attraction of pollinators and frugivores, defense from herbivores, and protection from environmental stressors. Anthocyanins are highly versatile and enormously useful to plants.

This book covers the biosynthesis and function of anthocyanins (and the related proanthocyanidins) in plants, and their applications in agriculture, food products, and human health. The book addresses wide-ranging issues that include human nutrition, the pastoral sector, cell culture production systems, food colorants, flower and fruit color, plant biotic interactions, and the responses of plants to environmental stress.


Atlas akvarijních rostlin

KASSELMANN, Christel. Aquarium plants. 1st English ed. Malabar, Florida: Krieger Publishing Co., 2003, x, 518 p. ISBN 1-57524-091-2.

Translated from the popular 1999 revised German edition, this text describes the temperature, water, fertilizer, and light needs of more than 300 aquarium plants. Artificial lighting - lamp types, color temperatures, and mounting - is discussed in detail and the author provides advice on choosing the right plants for an aquarium. Ecological factors, flower biology and morphology, and reproduction methods receive detailed coverage. The book contains 525 color photographs with nearly all plants depicted with fully developed submerged foliage. Many of the photographs of rare plants were published for the first time in the German edition. Botanists as well as professional and amateur aquarium keepers will find this book indispensable.


Marcel Goliaš © 2019