Ekologie rostlinného akvária

V mantinelech zdravého rozumu a kritického myšlení

263
Publikováno: 03.05.2017, Aktualizováno: 03.05.2017

Pitter: Hydrochemie

PITTER, Pavel. Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015, 792 stran. ISBN 978-80-7080-928-0.

V přípravě ...