Ekologie rostlinného akvária

V mantinelech zdravého rozumu a kritického myšlení

1050
Publikováno: 14.03.2013, Aktualizováno: 29.01.2017

Malý atlas akvarijních řas

Fotografie: Maurizio Gazzaniga

Rozsivky, zelené řasy a ruduchy jsou nejčastějšími řasami, které se vyskytují v našich akváriích → zde můžete vidět, jak vypadají pod mikroskopem. Mezi akvaristy je zcela běžnou praxí používat pro řasy nepřesná a nevědecká (popisná) označení jako např. "černá štětičková řasa", "zelená flekovitá řasa" apod. Já se zde pokusím pojmenovat většinu akvarijních řas jejich skutečným, vědeckým názvem, tak aby si mohl každý svůj konkrétní druh řasy správně zařadit a hlavně si na tom uvědomit, jak složité organismy řasy jsou, jaké nepřeberné množství druhů jich je a jak odlišné (nejen co do vzhledu a stavby, ale i nároků a vlastností) od sebe mohou různé druhy být. Řasy jsou komplexní živé organismy s určitými potřebami a nároky, které mají v přírodě (i v akváriu) svoje důležité místo. Přistupovat k nim výhradně jen jako k "nepřátelům", které je potřeba za každou cenu vymýtit, je omezené a krátkozraké.

Klasifikace řas

Bližší popis vybraných
druhů řas najdete zde.
Nenašli jste svoje řasy? Napište si o adresu, a pošlete mi je poštou k bezplatné identifikaci!

Životní cyklus většiny červených a zelených akvarijních řas

Většina sladkovodních akvarijních řas začíná svůj životní koloběh jako malinkatá (pouhým okem neviditelná) zárodečná buňka neboli spóra (výtrus). Drtivá většina výtrusů sladkovodních řas je však v podobě tzv. zoospor (= rejdivých výtrusů sloužících k nepohlavnímu rozmnožování), a nikoli ve formě "trvalých spór" (které se vytvářejí jen v extrémních podmínkách a jsou velmi vzácné). Zoospora je bičíkovec, který vyrejdí z buňky, několik minut plave ve vodě, a pak přisedne (kamkoli - na řasu samotnou, na sediment, na vodní rostlinu ...), a začne tvořit mladé vlákno. Rejdivé výtrusy nevznikají nepřetržitě, ale spíše najednou, v určitých intervalech. Kromě toho dokáží přežít jen několik málo dnů (nejvýše týden). Vzhledem k tomu, že už do několika minut či hodin po svém uvolnění přisedají zoospory na nějaký povrch, kde z nich okamžitě vznikají nová vlákna (= nové řasy), je jejich výskyt ve vodě spíše vzácným úkazem (jak už bylo řečeno, záhy po svém vzniku/uvolnění se totiž mění na nová vlákna). Zdaleka nejčastějším způsobem rozmnožování sladkovodních řas bývá prosté vegetativní dělení, resp. fragmentace (tj. odlomení) stélky. Tímto způsobem (= fragmentací) se řasy rozmnožují nepřetržitě, a určitě ve větší míře než zoosporami. Rychlost růstu řas přitom obvykle závisí především na množství světla a živin. Jinou (samostatnou) kapitolou je sexuální (pohlavní) rozmnožování řas, které sice probíhá, ale extrémně vzácně, a o jeho četnosti téměř nic nevíme. U mořských řas se setkáváme většinou s jedním vystřídáním generací (= rodozměnou) za jeden rok. Protože se tedy sladkovodní (akvarijní) řasy množí téměř výhradně nepohlavně (vegetativně), jejich rozmnožování může přestat jen v případě, že bychom nějak zamezili růstu jejich buněk. Toho je prakticky možné docílit jen tak, že bychom je uvrhli do 1) naprosté tmy nebo 2) prostředí bez živin. Nicméně řasy jsou schopny žít i ve velmi čisté vodě (o konduktivitě 10 µS) a občas je možné je najít i v balené vodě → tj. prostředí extrémně chudém na živiny (odříznout je tedy od živin se tudíž v praxi jeví jako neproveditelný požadavek). Řasy jsou navíc v podstatě nesmrtelné → buňky se stále dělí, a pokud mají stálý přísun živin (kterých nemusí být mnoho), neumřou. V přírodě samozřejmě podléhají predaci (kořistění ze strany dravců), virovým infekcím, stresu apod.

Autor: Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. - katedra botaniky PřF UK, algologické pracoviště

 Schéma rozmnožování ruduch

Charakteristika vybraných kmenů a rodů řas

 Cyanobacteria → sinice

 Euglenophyta → krásnoočka

 Chromophyta → hnědé řasy

 Rhodophyta → červené řasy (ruduchy)

 Chlorophyta → zelené řasy

Obvyklý způsob pro rychlou eliminaci většiny akvarijních řas

  1. Zkontrolovat poměr mezi světlem a živinami (světlo ideálně kolem 50 µmol PAR, CO2 kolem 10-15 mg/ℓ + stabilní úroveň, přiměřené množství živin)
  2. U zelených řas (u ruduch to nemá smysl) dočasně omezit intenzitu osvětlení (3 dny úplně bez světla a bez CO2, poté 1 týden svítit jen 4-5 hodin a přidávat už normálně živiny, vč. CO2)
  3. Provádět častější a větší výměny vody (první 3 dny každý den 50-80% vody + po výměně vody dávkovat přípravek s glutaraldehydem → Excel nebo EasyCarbo, následující týden vyměňovat 2-3x týdně 50% vody)
  4. Zlepšit proudění + zvýšit hladinu kyslíku (dobré cirkulaci vody mohou bránit i přerostlé rostliny → nutno pravidelně zastřihávat)
  5. Ošetřit všechny napadené rostliny, dekorace a akvarijní techniku + odkalit nečistoty a vyčistit filtry (manuálně odstranit co největší množství řas a napadených listů či celých rostlin, očistit důkladně dekorace a techniku)
  6. Často také pomůže filtrace vody přes aktivní uhlí nebo Seachem Purigen, které z vody odstraňují rozpuštěné organické látky.
  7. Pečlivě sledovat růst rostlin → pokud se na nových výhoncích či listech objeví znovu řasy, pak to znamená, že příčina problémů s řasami nebyla dosud odhalena a odstraněna.