Ekologie rostlinného akvária

V mantinelech zdravého rozumu a kritického myšlení

2240
Publikováno: 24.04.2013, Aktualizováno: 19.04.2017

Kalkulačka hnojiva

Vstupní parametry

Krok 1 → parametry vstupní vody
Obsah živin ve vstupní vodě (zadávejte výhradně jen údaje z laboratorního rozboru vaší pitné vody):
KationtKoncentraceJednotka
vápníkCa2+ mg/ℓ
hořčíkMg2+ mg/ℓ
amonné iontyNH4+ mg/ℓ
sodíkNa+ mg/ℓ
draslíkK+ mg/ℓ
železoFe2+ mg/ℓ
   
AniontKoncentraceJednotka
alkalitaHCO3- = KNK4,5
síranySO42- mg/ℓ
dusičnanyNO3- mg/ℓ
chloridyCl- mg/ℓ
fosforečnanyPO43- mg/ℓ
křemičitanySi4- mg/ℓ

Upozornění: Výše uvedené hodnoty se započítají do výsledku pouze v případě, že vyplníte alespoň povinná (červená) pole !

Většina laboratoří nabízí buď zkrácený nebo základní rozbor vody. Zkrácený rozbor obsahuje jen vybrané parametry vody (nejčastěji pH, ChSKMn a dusíkaté látky) a pro naše účely je nedostatečný. Základní rozbor, jehož cena se pohybuje kolem 1 tisíce Kč, obsahuje zpravidla všechny parametry, které nás mohou zajímat (pH, vodivost, KNK4.5, ChSKMn, amoné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, sírany, fosforečnany, sodík, draslík, vápník, hořčík, železo). Údaje, které na svých webových stránkách zveřejňují vodárny, neobsahují obvykle (až na výjimky) koncentraci draslíku a fosforečnanů (nicméně draslíku bývá v pitné vodě průměrně kolem 2-4 mg/ℓ a fosforečnany bývají obvykle neměřitelné). Kvalitními a levnými laboratořemi v Praze jsou např. společnost VZ lab s.r.o., nebo Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Krok 2 → upřesnění parametrů
Doporučené koncentrace → poznámka
Objem akvária:litrů
Způsob dávkování: Dávkovat sypké chemikálie přímo do akvária
  Připravit si zásobní roztok
U každé sloučeniny zadejte množství, které chcete přidat do roztoku
(pokud chcete některou sloučeninu vynechat, do příslušného pole nic nezadávejte):
ŽivinaMnožstvíSloučenina
C
g
N
g
P
g  KH2PO4ª
K
g
Ca
g
Mg
g
Cl
g  NaCl (sůl)ª
Fe
g
Komerční přípravky (dávkují se obvykle samostatně):
Fe
ml
X
ml
ª anorganické hnojivo, ° organické hnojivo
 
Komentář:

Novinky:

  • Desetinná místa lze nyní oddělovat i čárkou místo tečky
  • Výsledky se zobrazují kromě hmotnostní i v látkové koncentraci
  • Přidána nová hnojiva
V plánu:
  • Postupně přidávat další hnojiva (kromě organických*)
  • Zobrazovat poměry živin – hmotnostní i látkové (např. N:P:K)
* Organická hnojiva (např. močovina) se ve vodě nerozkládají (nedisociují) na anionty a kationty okamžitě a samovolně (tak jako anorganické soli), nýbrž postupně (zpravidla několik dní) při bakteriálním rozkladu. Vypočtená koncentrace živiny, kterou nadávkováním organického hnojiva přidáme do našeho akvária, je tudíž pouze teoretická a představuje celkové množství látky, která z organické sloučeniny nakonec vznikne. Organická hnojiva tedy fungují na bázi postupného uvolňování živin, podobně jako např. hnojivo Osmocote.
Zbývá doplnit: Na: NaHSO4, Mg: Mg-citrate, Ca: Ca-citrate, Si: Na2SiO3, P: H3PO4 (?), S: H2SO4 (?)
Rozpustnost jednotlivých sloučenin