Ekologie rostlinného akvária

V mantinelech zdravého rozumu a kritického myšlení

488
Publikováno: 24.01.2014, Aktualizováno: 18.10.2017

Kalkulačka CO2

Kalkulátor CO2 & TIC
Pro sladkovodní akvária
Instrukce
  1. Zadejte teplotu vody (°C).
  2. Zadejte pH.
  3. Zadejte celkovou alkalitu (mg/ℓ CaCO3).
  4. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat vypočtěte podíl jednotlivých forem (CO2:HCO3-:CO32-)
    celkového anorganického uhlíku (TIC).
Vstup
Teplota °C = °F
pH = µM H+ = µM OH-
Celková alkalita °dH = mg/ℓ CaCO3 = mM HCO3- = mg/ℓ HCO3-

Poznámka: 1 mg/ℓ CaCO3 = 0,02 mM HCO3- = 1,22 mg/ℓ HCO3- = 0,056°dH

Výstup
TIC % TIC = mM
CO2 % TIC = mM = mg/ℓ
HCO3- % TIC = mM = mg/ℓ = °dH
CO32- % TIC = mM = mg/ℓ