Akvaristika

Ekologie rostlinného akvária

a jako solidní základ,
na němž stojí dobrá
kterou podrobujeme
kritice v ohni věcné
x
Publikováno: 16.06.2017, Aktualizováno: 20.06.2017

Experimenty: Preference rostlin stran „hustoty“ vody

      Rotala & Bacopa

Autoři výzkumu:
1) Maqproblematika minerální výživy rostlin a modelování živných roztoků, autor hypotézy "překážejících iontů"
2) Marcel G – experimentální zázemí pro naše řízené pokusy

Preference pro málo vs. hodně mineralizovanou vodu

2. sada: Aklimatizační (rozpěstovávací)

Živiny

Zatímco v první testovací sadě jsme vzali za základ "normální vodu", ve druhé testovací sadě jsme živné roztoky navrhli s ohledem na stoichiometrii rostlinného těla (podle obvyklého obsahu prvků v rostlinné sušině tak, jak ho uvádí Marschner ve své knize "Mineral Nutrition of Higher Plants") – a to v řídké i husté verzi, přičemž další tři testy v této sadě jsme věnovali a) ověření genetických predispozic, b) srovnání naší receptury s populární akvaristickou recepturou EI, a c) doběhnutí čtvrtého testu z předchozí sady.

Primárním cílem je zde zjistit, jestli R.wallichii poroste lépe v řidším či hustším roztoku namíchaného dle obsahu prvků v rostlinné sušině (podle Marschnera), a zda je receptura založená na Marschnerově poměru živin v sušině lepší, srovnatelná či horší než receptura založená na "normální vodě" z předchozí sady. Sekundárními cíli je pak zjistit, jestli emerzně pěstované rostliny potká stejný osud jako submerzně pěstované rostliny (budou-li růst v roztoku, kde předtím submerzní rostliny projevovaly vážné růstové deformace), dále jestli budou rostliny růst lépe v roztoku EI (s nevyváženým poměrem živin) nebo v jeho Marschnerovské obdobě (s vyváženým poměrem živin), a zda se v relativně hustém roztoku čtvrtého akvária (které je pokračováním testu 08-4 z předchozí sady) projeví nakonec podobné deformace jako v pátém akváriu (08-5), necháme-li tam rostliny růst déle.

Iontová síla (µmol/ℓ)
ŽivinaAkvárium
#1#2#3#4#5
Kondukt.
pH
CO2~0,50
Anionty:
HCO3-1007733210240074
[°dKH] 
SO42-2000155676120026
Cl-0171,42500,5
H2PO4-3431291210
NO3-51648424210085
Σ:355628215583962195
Kationty:
H+12
Ca2+12521004116240041
Mg2+74855276120026
[°dGH] 
Na+100775062002
K+5505151185041
NH4+0024210085
Σ:355628215583962195
µmol/ℓ
Stopové prvky:
Ca [EDTA]12345
Fe [EDTA/DTPA]12345
Mn [EDTA]12345
Cu [EDTA]12345
Zn [EDTA]12345
B12345
Mo12345
 
Hmotnostní konc. (mg/ℓ)
ŽivinaAkvárium
#1#2#3#4#5
Kondukt.2401986026629[µS/cm]
pH6,706,566,027,075,60
CO2~20
Anionty:
HCO3-61,544,712,80146,44,5
[°dKH]2,822,050,596,730,21[°dKH]
SO42-96,174,83,6057,61,3
Cl-0,00,60,058,90,02
H2PO4-3,23,02,801,21,0
NO3-32,030,015,006,25,3
Σ:192,8153,134,30220,312,1
Kationty:
H+
Ca2+25,020,12,3048,10,80
Mg2+9,16,70,9014,60,30
[°dGH]5.64.360.5410.050.19[°dGH]
Na+23,217,20,144,60,05
K+21,520,14,602,01,60
NH4+4,401,81,50
Σ:78,864,112,3071,14,20
µg/ℓ
Stopové prvky:
Ca [EDTA]214335331312
Fe [EDTA/DTPA]320500502017
Mn [EDTA]214335331312
Cu [EDTA]44696,82,82,4
Zn [EDTA]44696,82,82,4
B43686,72,72,4
Mo11171,70,70,6
 

Zdroje živin:

SloučeninaKationtAniont
Plyny:
    CO2--
Soli:
    NaHCO3Na+HCO3-
    CaCO3Ca2+CO32-
    NH4HCO3NH4+HCO3-
    KNO3K+NO3-
    Ca(NO3)2Ca2+2(NO3-)
    NH4NO3NH4+NO3-
    KH2PO4K+H2PO4-
    MgSO4*7H2OMg2+SO42-
    CaSO4*2H2OCa2+SO42-
    NaClNa+Cl-
    KClK+Cl-
Kyseliny:
    H3PO4H+H2PO4-
Směs mikroprvků:
    Tenso Cocktail--

Pojmenování testovacích akvárií:

Akva #1: Genetic
Akva #2: EI
Akva #3: Marschner (hustý)
Akva #4: 08-4 (pokračování)
Akva #5: Marschner (řídký)

Akva #2 a #3 mají stejné molární množství dusíku:
→ Akva #2 = 484 µM= 6,78 mg/ℓ N
→ Akva #3 = 242 µM NO3-= 3,39 mg/ℓ N
242 µM NH4+= 3,39 mg/ℓ N

Množství chemikálií k dosažení požadovaných koncentrací:

mg/13ℓ
ChemikálieAkvárium
#1#2#3#4#5Σ:
NaHCO311008005,01,71906,7
NH4HCO3211,574285,5
NH4NO337,6104,113,2154,9
KNO3678,8635,9117,141,01472,8
KH2PO459,754,751,518,0183,9
H3PO415,315,3
5(Ca(NO3)2)*NH4NO3*10(H2O)124,543,6168,1
CaCO315611561,0
CaSO4*2(H2O)140011202520,0
MgSO4*7(H2O)12008941231923434183,0
NaCl13,01,0152,00,4166,4
KCl48,548,5
Tento Cocktail108,2169,416,86,85,9307,1
Celk.mineralizace:4546,73687,0688,03810,7240,812973,2

     

Zásobní roztoky:

ChemikálieMnožstvíObjem
roztoku
Dávka
#1#2#3#4#5
(g)(mℓ)
NaHCO30,5005001,1 g0,8 g5,01,7
NH4HCO30,500500212,074,0
NH4NO30,50050037,510413,0
KNO30,500500117,041,0
KH2PO40,500500595552,018,0
H3PO45 mℓ4501
5(Ca(NO3)2)*NH4NO3*10(H2O)0,500500124,043,0
CaCO31,56124002400
CaSO4*2(H2O)0,5005001,4 g1,12 g
MgSO4*7(H2O)0,5005001,2 g0,89 g123,01,92 g43,0
NaCl0,500500131,01520,4
KCl0,50050050
Tenso Cocktail0,8505006410010,043,4
Množství hnojiva celkem:123168681,52711237,5

Oxid uhličitý (CO2)

Časový průběh nastavení pH a teploty v jednotlivých akváriích:
DatumAkva #1Akva #2Akva #3Akva #4Akva #5
b/mpH°Cb/mpH°Cb/mpH°Cb/mpH°Cb/mpH°Cb/m = počet bublin (Ø 4 mm) za minutu
---6,7025---6,5625---6,0225---7,0725---5,6025
2,822,050,596,730,21°dKH
1.den16.6.2017, 20h
2.den17.6.2017, 19hneměřeno
3.den18.6.2017, 15h6,7024,06,6224,26,1924,06,9224,46,0323,9
4.den19.6.2017, 20h6,8724,96,7025,16,0524,97,0025,25,8524,9
5.den20.6.2017, 20h6,8425,66,6326,06,1526,17,1425,75,8525,8
6.den21.6.2017, 21h6,6426,26,4526,45,9626,27,1326,25,9226,4
7.den22.6.2017, 20h6,6926,06,4826,35,9526,47,1226,45,8126,3
8.den23.6.2017, 10hvýměna vody
23.6.2017, 20h6,7124,86,4224,96,0925,07,0125,15,5725,0
9.den24.6.2017, 20hneměřeno
10.den25.6.2017, 19h6,6125,96,3225,95,8626,27,1526,25,4925,8
11.den26.6.2017, 21h6,6326,26,3226,55,8126,77,2326,35,6026,4
12.den27.6.2017, 20h6,6126,06,4826,25,7826,17,1926,35,5026,2
13.den28.6.2017, 20hneměřeno
14.den29.6.2017, 21h6,5426,26,4226,55,4326,36,8626,15,4826,1
Legenda:
CO2pH
mg/ℓmmol/ℓ#1#2#3#4#5
35-45 0,80-1,02  6,35 – 6,45   6,21 – 6,32   5,67 – 5,78   6,72 – 6,83   5,27 – 5,37 
25-35 0,57-0,80  6,45 – 6,60   6,32 – 6,46   5,78 – 5,93   6,83 – 6,98   5,37 – 5,51 
15-25 0,34-0,57  6,60 – 6,82   6,46 – 6,68   5,93 – 6,14   6,98 – 7,20   5,51 – 5,72  ← cílové rozmezí
10-15 0,23-0,34  6,82 – 7,00   6,68 – 6,86   6,14 – 6,32   7,20 – 7,37   5,72 – 5,88 
5-10 0,11-0,23  7,00 – 7,30   6,86 – 7,16   6,32 – 6,62   7,37 – 7,67   5,88 – 6,18 

Fotodokumentace

Podrobnou fotodokumentaci z průběhu první testovací sady najdete v galerii wallichii #9x.

[16.06.2017] Fotodokumentace:

|

Výsledky

Rotala wallichii #9x:
 • Akva #1:  6,435 g (Genetic)
 • Akva #2: 10,269 g (EI)
 • Akva #3: 14,056 g (Mr-hustý)
 • Akva #4: 16,041 g (08-4)
 • Akva #5: 11,966 g (Mr-řídký)
Bacopa monnieri:
 • Akva #1: xx,000 g
 • Akva #2: xx,000 g
 • Akva #3: xx,000 g
 • Akva #4: xx,000 g
 • Akva #5: xx,000 g

 

2. sada: Ostrá

Živiny

Předchozí (aklimatizační) sada byla v podstatě plonková, neboť jsme přišli na to, že při použití emerzních rostlin nám výsledky dost podstatně zkresluje jejich "nutriční stav" (neboli výchozí vykrmenost či vyživenost), kterýžto je u emerzně pěstovaných rostlin praděpodobně na mnohem vyšší úrovni, než u submerzně pěstovaných rostlin. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli tuto sadu zopakovat. Sada #9 (opakovací) je tedy (s výjimkou akvária 09-4) úplně stejná jako sada #9x, akorát v ní místo emerzních rostlin používáme rostliny submerzní (tj. adaptované jednak na vodní prostředí, a jednak na naše testovací roztoky). V sadě #9 jsme použili 10 cm odstřižky rostlin ze sady #9x.

V akváriu 09-4 (které bylo pokračováním testu 08-4) jsme rovněž použili 10 cm odstřižky rostlin ze sady #9x, ale vzhledem k tomu, že už byly tyto rostliny vydatně porostlé řasami a především sinicí, rozhodli jsme se dále v původním testu nepokračovat a místo toho jsme v tomto akváriu použili čistou demineralizovanou vodu (bez živin) o výchozí vodivosti 2 µS/cm, abychom zjistili, jak dlouho si rostliny v této vodě vystačí se zásobami, které si v sobě vytvořily v předchozí sadě.

Iontová síla (µmol/ℓ)
ŽivinaAkvárium
#1#2#3#4#5
Kondukt. 
pH 
CO2~0,50
Anionty:
HCO3-1007733210 74
[°dKH] 
SO42-2000155676 26
Cl-0171,4 0,5
H2PO4-343129 10
NO3-516484242 85
Σ:35562821558 195
Kationty:
H+ 
Ca2+12521004116 41
Mg2+74855276 26
[°dGH] 
Na+10077506 2
K+550515118 41
NH4+00242 85
Σ:35562821558 195
µmol/ℓ
Stopové prvky:
Ca [EDTA]123 5
Fe [EDTA/DTPA]123 5
Mn [EDTA]123 5
Cu [EDTA]123 5
Zn [EDTA]123 5
B123 5
Mo123 5
 
Hmotnostní konc. (mg/ℓ)
ŽivinaAkvárium
#1#2#3#4#5
Kondukt.266220601032[µS/cm]
pH6,706,566,02~4,55,60
CO2~20
Anionty:
HCO3-61,544,712,80 4,5
[°dKH]2,822,050,59 0,21[°dKH]
SO42-96,174,83,60 1,3
Cl-0,00,60,05 0,02
H2PO4-3,23,02,80 1,0
NO3-32,030,015,00 5,3
Σ:192,8153,134,30 12,1
Kationty:
H+
Ca2+25,020,12,30 0,80
Mg2+9,16,70,90 0,30
[°dGH]5.64.360.540.19[°dGH]
Na+23,217,20,14 0,05
K+21,520,14,60 1,60
NH4+4,40 1,50
Σ:78,864,112,30 4,20
µg/ℓ
Stopové prvky:
Ca [EDTA]21433533 12
Fe [EDTA/DTPA]32050050 17
Mn [EDTA]21433533 12
Cu [EDTA]44696,8 2,4
Zn [EDTA]44696,8 2,4
B43686,7 2,4
Mo11171,7 0,6
 

Zdroje živin:

SloučeninaKationtAniont
Plyny:
    CO2--
Soli:
    NaHCO3Na+HCO3-
    CaCO3Ca2+CO32-
    NH4HCO3NH4+HCO3-
    KNO3K+NO3-
    Ca(NO3)2Ca2+2(NO3-)
    NH4NO3NH4+NO3-
    KH2PO4K+H2PO4-
    MgSO4*7H2OMg2+SO42-
    CaSO4*2H2OCa2+SO42-
    NaClNa+Cl-
    KClK+Cl-
Kyseliny:
    H3PO4H+H2PO4-
Směs mikroprvků:
    Tenso Cocktail--

Pojmenování testovacích akvárií:

Akva #1: Genetic
Akva #2: EI
Akva #3: Marschner (hustý)
Akva #4: 08-4 (demineralizovaná voda)
Akva #5: Marschner (řídký)

Akva #2 a #3 mají stejné molární množství dusíku:
→ Akva #2 = 484 µM= 6,78 mg/ℓ N
→ Akva #3 = 242 µM NO3-= 3,39 mg/ℓ N
242 µM NH4+= 3,39 mg/ℓ N

Množství chemikálií k dosažení požadovaných koncentrací:

mg/13ℓ
ChemikálieAkvárium
#1#2#3#4#5Σ:
NaHCO311008005,01,71906,7
NH4HCO3211,574285,5
NH4NO337,6 13,250,8
KNO3678,8635,9117,141,01472,8
KH2PO459,754,751,518,0183,9
5(Ca(NO3)2)*NH4NO3*10(H2O)124,543,6168,1
CaSO4*2(H2O)140011202520,0
MgSO4*7(H2O)1200894123 432260,0
NaCl13,01,0 0,414,4
Tento Cocktail108,2169,416,8 5,9300,3
Celk.mineralizace:4546,73687,0688,00240,89162,5

   

Zásobní roztoky:

ChemikálieMnožstvíObjem
roztoku
Dávka
#1#2#3#4#5
(g)(mℓ)
NaHCO30,5005001,1 g0,8 g5,01,7
NH4HCO30,500500212,074,0
NH4NO30,50050037,5 13,0
KNO30,500500117,041,0
KH2PO40,500500595552,018,0
5(Ca(NO3)2)*NH4NO3*10(H2O)0,500500124,043,0
CaSO4*2(H2O)0,5005001,4 g1,12 g
MgSO4*7(H2O)0,5005001,2 g0,89 g123,0 43,0
NaCl0,500500131,0 0,4
Tenso Cocktail0,8505006410010,0 3,4
Množství hnojiva celkem:123168681,50237,5

Oxid uhličitý (CO2)

Časový průběh nastavení pH a teploty v jednotlivých akváriích:
DatumAkva #1Akva #2Akva #3Akva #4Akva #5
b/mpH°Cb/mpH°Cb/mpH°Cb/mpH°Cb/mpH°Cb/m = počet bublin (Ø 4 mm) za minutu
---6,7025---6,5625---6,0225---~5,x25---5,6025
2,822,050,59<0,10,21°dKH
1.den1.7.2017, 18hneměřeno
2.den2.7.2017, 20h6,4725,06,3325,15,9925,25,2425,05,3725,0
3.den3.7.2017, 20h6,8425,16,7025,46,0325,55,5025,45,8025,2
4.den4.7.2017, 19h6,6325,16,4925,15,9825,45,4525,45,7625,4
5.den5.7.2017, 21h6,5925,66,4325,85,9425,85,4126,05,6225,8
6.den6.7.2017, 20h6,6126,36,4226,55,7626,45,3226,85,5926,6
7.den7.7.2017, 20h6,6926,96,5026,95,8127,25,4527,05,5126,7
8.den8.7.2017, 10hvýměna vody
8.7.2017, 21h6,5626,06,3625,96,2926,05,5626,05,3926,1
9.den9.7.2017, 20h6,8827,26,6827,56,0927,55,2627,65,6127,5
10.den10.7.2017, 20h6,5827,76,6827,86,0127,55,1828,15,4127,8
11.den11.7.2017, 20hneměřeno
12.den12.7.2017, 20h6,5127,26,7027,15,6727,45,1227,45,4027,1
13.den13.7.2017, 20h6,6525,96,3926,05,7326,45,1726,35,2725,8
14.den14.7.2017, 20h6,7025,56,5325,35,9325,65,5325,65,7025,7
15.den15.7.2017, 18hvýměna vody
16.den16.7.2017, 20h6,7525,16,5225,16,1625,45,4725,46,1225,1
17.den17.7.2017, 20h6,7225,16,5025,35,8825,55,4425,46,3825,1
18.den18.7.2017, 20h6,6525,56,3925,75,6625,95,2825,95,4125,7
19.den19.7.2017, 21h6,5926,06,8126,15,5226,65,4026,25,4126,0
20.den20.7.2017, 20h6,xx26,x6,xx26,x5,xx26,x5,xx26,x5,xx26,x
Legenda:
CO2pH
mg/ℓmmol/ℓ#1#2#3#4#5
35-45 0,80-1,02  6,35 – 6,45   6,21 – 6,32   5,67 – 5,78   5,27 – 5,37 
25-35 0,57-0,80  6,45 – 6,60   6,32 – 6,46   5,78 – 5,93   5,37 – 5,51 
15-25 0,34-0,57  6,60 – 6,82   6,46 – 6,68   5,93 – 6,14   5,51 – 5,72  ← cílové rozmezí
10-15 0,23-0,34  6,82 – 7,00   6,68 – 6,86   6,14 – 6,32   5,72 – 5,88 
5-10 0,11-0,23  7,00 – 7,30   6,86 – 7,16   6,32 – 6,62   5,88 – 6,18 

Fotodokumentace

Podrobnou fotodokumentaci z průběhu první testovací sady najdete v galerii wallichii #9.

[01.07.2017] Fotodokumentace:

|

Výsledky

 • Akva #1: 15,807 g
 • Akva #2: 17,501 g
 • Akva #3: 21,075 g
 • Akva #4: 17,608 g
 • Akva #5: 14,516 g
   
 • Akva #1: 11,808 g
 • Akva #2: 11,352 g
 • Akva #3: 14,448 g
 • Akva #4: 15,060 g
 • Akva #5: 16,227 g
 
Délka rostlin v cm (nejdelší prýt+kořen)
Akva   A            B            C              Ʃ
#1      84,4+14,6    91,6+12,9    93,6+17,9  →  270+45
#2     124,1+20,9   110,0+21,0    96,9+16,6  →  331+59
#3     158,5+12,5   161,3+13,2   171,4+14,1  →  491+40
#4     126,7+19,8   127,8+21,2   130,6+16,9  →  385+58
#5     156,6+16,9   139,7+14,8   143,3+16,7  →  440+48
   
Délka rostlin v cm (nejdelší prýt+kořen)
Akva   A            B            C             Ʃ
#1     46,6+19,9    49,9+22,6    47,9+18,6  →  144+61
#2     47,8+20,2    47,7+19,3    42,4+19,1  →  138+59
#3     68,6+10,9    65,5+ 9,0    62,0+ 9,0  →  196+29
#4     56,8+19,2    60,0+22,0    55,8+14,7  →  173+56
#5     77,8+12,2    78,7+14,3    72,9+13,1  →  229+40

A, B, C = květináčky (v každém květináčku byly 3-4 stonky; uvedená hodnota je součtem délky všech stonků z jednoho květináčku)
Ʃ = součet ze všech květináčků v jednom akváriu

Marcel Goliaš © 2019