Akvaristika

Ekologie rostlinného akvária

a jako solidní základ,
na němž stojí dobrá
kterou podrobujeme
kritice v ohni věcné
x
Publikováno: 01.03.2013, Aktualizováno: 17.03.2013

Experimenty: Řasy a cukry

Přemnožení řas souvisí s uvolňováním cukrů – pravda nebo lež?

Hypotéza:

"Pokud růst stagnuje, dochází u rostlin k narušení probíhajících metabolických procesů, a ty pak začnou do svého okolí uvolňovat cukry. Právě tyto cukry pak proubozejí spóry řas ze spánku, a zapříčiňují přemnožení řas. Řasy jsou mnohem méně citlivé na nedostatek nebo přebytek živin, a proto je důležité poskytnout rostlinám všechny potřebné živiny (CNPK), abychom předešli problémům s řasami." (Zdroj: Golden Triangle)

Tímto tvrzením si přemnožení řas v akváriích vysvětluje přední výrobce hnojiv pro vodní rostliny, holandská firma Easy-Life. Na můj dotaz, z jakých studií firma při formulaci výše uvedených závěrů vycházela, jsem bohužel nedostal žádnou odpověď.

Pokus

Proto jsem se rozhodl udělat si doma malý pokus. Pokud jsou to právě cukry, co probouzí ze spánku spóry řas a zapříčiňuje jejich přemnožení, pak není nic jednoduššího než přidat do testovací nádrže s akvarijní vodou (obsahující mikroskopické řasy) dostatek cukru. Použil jsem tedy 8 malých, naprosto stejných sklenic o objemu 250 ml, které jsem pro snazší identifikaci označil popisky:

Sklenice č. 1: 250 ml akvarijní vody + 5 g fruktózy
Sklenice č. 2: 250 ml akvarijní vody + 5 g glukózy
Sklenice č. 3: 250 ml akvarijní vody + 5 g sacharózy
Sklenice č. 4: 250 ml destilované vody
1x28W T5HO Juwel Nature (4100K) s reflektorem
[210 μmol.m-2.s-1 ve vzdálenosti 10 cm]
Sklenice č. 5: 250 ml pitné vody (studená voda z kohoutku)
Sklenice č. 6: 250 ml akvarijní vody1)
Sklenice č. 7: 250 ml akvarijní vody + živiny2)
(30 mg/L NO3, 6 mg/L PO4, 30 mg/L K, 5 mg/L Fe, 2 mg/L Mg)
Sklenice č. 8: 250 ml akvarijní vody + rostlina
(Taxiphyllum sp. 'Flame moss')
1x28W T5HO Juwel Day (9000K) s reflektorem
[210 μmol.m-2.s-1 ve vzdálenosti 10 cm]

1) Akvarijní voda použitá v testu byla získána ze dvou akvárií při odkalování a výměně vody. Odkalenou vodu jsem zamíchal a přečerpal přes jemnou síťku do kýble, tak aby byla v kbelíku jen čistá akvarijní voda bez viditelných nečistot. Tuto vodu jsem pak rozlil do všech sklenic. Tato akvarijní voda v sobě již obsahovala nějaké množství živin (min. 25 mg/L NO3; přesné množství fosforečnanů a železa jsem neměřil, dá se však předpokládat, že bude spíše nízké).

2) Do sklenice č. 7 jsem pak přilil navíc ještě 30 mg/L NO3, 6 mg/L PO4, 30 mg/L K, 5 mg/L Fe, 2 mg/L Mg (výsledná koncentrace živin ve sklenici se tak mohla pohybovat kolem 60 mg/L NO3, ≥ 6 mg/L PO4, ≥ 30 mg/L K, ≥ 5 mg/L Fe, ≥ 30 mg/L Ca, ≥ 10 mg/L Mg).

Průběh testu

1. den

Všechny sklenice jsem postavil pod osvětlení, tak aby na všechny dopadalo stejné kvantum světla (přibližně 200 µmol PAR uprostřed sklenice), a to 10h denně. Každý den po dobu 2 týdnů jsem zaznamenal viditelné změny.

Poznámka: 200 µmol PAR = 4x více světla, než kolik mám (u dna) ve svém středně osvětleném akváriu.

Jen pro představu: Stejná intenzita světla (tedy 200 µmol PAR) je ve vzdálenosti 10 cm od zářivek T5 s reflektory, nebo 35 cm od HQI výbojek.

2. den

3. den

4. den

5. den

6. den

7. den


Teplota ve sklenicích: 28°C


Rozlišení: 3648 × 337 px

Rozlišení: 29580 × 2736 px (40,8 MB)

8. den


Do většiny sklenic doplněno za odpařenou vodu 40 ml destilované vody

9.-10. den

Pod mikroskopem → Sklenice č. 1 (akvarijní voda s fruktózou):
40x zvětšeno 100x zvětšeno 400x zvětšeno 1000x zvětšeno

Pod mikroskopem → Sklenice č. 2 (akvarijní voda s glukózou):
40x zvětšeno 100x zvětšeno 400x zvětšeno 1000x zvětšeno

Pod mikroskopem → Sklenice č. 3 (akvarijní voda se sacharózou):

40x zvětšeno 100x zvětšeno → YouTube 400x zvětšeno → YouTube  

Sklenice č. 4 (destilovaná voda) → bez mikroskopických snímků

Sklenice č. 5 (pitná voda) → bez mikroskopických snímků

Pod mikroskopem → Sklenice č. 6 (akvarijní voda):

40x zvětšeno → YouTube 100x zvětšeno → YouTube 400x zvětšeno → YouTube 1000x zvětšeno

Pod mikroskopem → Sklenice č. 7 (akvarijní voda s extrémním množstvím živin):
40x zvětšeno
(kulatý útvar = vzduchová bublinka)
100x zvětšeno 400x zvětšeno 1000x zvětšeno

Pod mikroskopem → Sklenice č. 8 (akvarijní voda s mechem):

40x zvětšeno 100x zvětšeno 400x zvětšeno → YouTube  

11. den


Rozlišení: 3648 × 416 px

Rozlišení: 19682 × 2243 px (29,6 MB)

12. den

13. den


Zvířená voda

16. den


Usazená voda

21. den

Ukončení testu.

Výsledek testu

Destilová a vodovodní voda:

V destilované ani vodovodní vodě se řasy (podle očekávání) v průběhu 3 týdnů neobjevily.

Cukr:

Cukr podporuje mikrobiální aktivitu (tj. přemnožení bakterií a prvoků, kterým slouží za potravu). Na růst a přemnožení řas nemá cukr podle všeho přímý vliv. Ve sklenicích s cukrem se neobjevily žádné viditelné řasy.

Velké množství živin:

Velké množství živin (pod silným osvětlením) usnadňuje přemnožení mikroskopických řas.

Malé množství živin:

Malé množství živin k podobnému masivnímu přemnožení řas v mém testu nevedlo, a to ani při 4x silnějším osvětlení než je v rostlinných akváriích běžné. Malé množství řas se sice ve sklenici objevilo, ale jejich množství se v dalších dnech nijak viditelně nezvětšovalo. V testovacím vzorku bylo kolem 25 mg/L NO3 (ostatní živiny zde byly v zanedbatelném množství).

Malé množství živin s rostlinami:

Ve sklenici s akvarijní vodou (tj. malým množstvím živin) a vodní rostlinou (mechem) se řasy za 3 týdny rovněž nijak dramaticky nepřemnožily. Výsledek byl v podstatě podobný jako ve sklenici s akvarijní vodou, ale voda byla na pohled v horším stavu. Mech ve vodě nicméně podle všeho příliš neprosperoval (pravděpodobně nejen kvůli malému množství některých živin, ale také kvůli absenci údržby a cirkulace vody, a možná i vyčerpání rozpuštěného kyslíku ve vodě). V důsledku toho mohlo docházet i k částečnému rozkladu organické hmoty, což by mohlo v delším časovém horizontu vést spíše ke zhoršení podmínek v nádrži a následnému přemnožení řas v důsledku narůstajícího obsahu rozpuštěných organických látek. Vodní rostliny tedy prospívají prostředí jen v případě, že prosperují (jinak se stanou spíše zdrojem organického znečištění se všemi negativními důsledky pro ekosystém).

Marcel Goliaš © 2019