Akvaristika

Ekologie rostlinného akvária

a jako solidní základ,
na němž stojí dobrá
kterou podrobujeme
kritice v ohni věcné
x
Publikováno: 30.08.2016, Aktualizováno: 05.01.2016

Experimenty: Kořenová výživa rostlin – přináší nějaké výhody?

Komentář 2018

Tento experiment není můj, ale jeho autor mi dovolil ho na svých stránkách popsat. Jak už jsem zmiňoval jinde, vhodná skladba sedimentu je pravděpodobně hlavním klíčem k úspěchu při pěstování akvarijních rostlin. Autor tohoto experimentu použil ve svém akváriu dva druhy sedimentu – jeden nevýživný a druhý výživný. Zároveň však do vodního sloupce hnojil metodou Estimative Index (což znamená, že používal hypertrofní vodu = extrémně bohatou na živiny). Já bych na jeho místě použil naopak vodu oligotrofní (= chudou na živiny). Každopádně experiment je to zajímavý.

Autor experimentu: Joe Harvey → původní článek (resp. internetové diskuzní vlákno)

Hypotéza

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda bude mít použití výživného dna nějaký markantní vliv na růst (vybraných) rostlin, o nichž se mezi akvaristy říká, že preferují kořenovou výživu (tj. příjem živin ze substrátu skrze kořeny) před listovou výživou (příjmem živin z vody skrze olistěné prýty), a to v hypertrofním prostředí, kde mají tyto rostliny k dispozici prakticky nelimitní množství živin ve vodním sloupci. Někteří akvaristé tvrdí, že mají-li rostliny dostatek živin ve vodním sloupci, nepotřebují živiny v substrátu (jinými slovy, že listová výživa dokáže pokrýt veškeré jejich nutriční nároky). Jiní akvaristé (vč. Diany Walstad) zase tvrdí, že výživné dno má na růst kořenících rostlin (obzvláště těch, které utvářejí rozsáhlý kořenový systém) pozitivní vliv projevující se zejména v rychlejším a bujnějším růstu, ale i lepší celkové kondici rostlin, a to bez ohledu na množství živin ve vodním sloupci. Předpoklad autora tohoto experimentu byl takový, že minimálně část sledovaných rostlin zasazených v inertním substrátu bez hnojiva (tj. v levé polovině akvária) bude zcela jistě strádat.

Parametry experimentu

Křemičitý písek 'Black Diamond'
Tropica Easy → nenáročná rostlina
Tropica Medium → středně náročná rostlina
Tropica Advanced → náročná rostlina (žádná taková v testu)

 • Substrát: černý inertní křemičitý písek označovaný jako 'Black Diamond'
 • Akvárium: 75ℓ (20 gallonů)
 • Hnojivo ve dně: Osmocote Plus
 • Hnojivo ve vodě: Estimative Index
 • CO2: DIY (burčák), lipové dřívko do nasávání filtru
 • Osvětlení: 2x zářivka T8 s reflektory = středně-silné osvětlení (~60 µmol PAR)
 • Rostliny:
  Echinodorus argentinensis
  Cryptocoryne wendtii 'Green Gecko'
  Cryptocoryne wendtii 'Bronze' [?]
  Cryptocoryne wendtii 'Brown'
  Hygrophila corymbosa 'Minima'
  Staurogyne repens
  Eleocharis parvula
  Pogostemon helferi
 • Alternanthera reineckii
 • Filtrace: 2x Hagen AquaClear 20 (378 ℓ/h = 100 gph)
 • Živočichové: 20x Paví očko, 2x Otocinclus, krevetky, plži
 • Voda: zdrojová = pH 7.8, akvarijní = pH 6.7

Začátek

Testovací akvárium
Levá polovina akvária s inertním substrátem bez hnojiva, pravá polovina akvária s přidaným hnojivem Osmocote+

1. den

Čerstvě osázené testovací akvárium (část písku použitá na pravé straně není typ 'Black Diamond')
Detail: levá strana
 
Detail: pravá strana
Detail: levá strana
 
Detail: pravá strana

1. týden

Celkový pohled

2. týden

Celkový pohled

8. týden

Pohled zpředu
Pohled zpředu shora
Detail: levá strana
 
Detail: pravá strana
Detail: levá strana
 
Detail: pravá strana

9. týden

Pohled zpředu
Detail: Alternanthera reineckii

Stručné vyhodnocení

Na většinu sledovaných rostlin nemělo podle všeho použití výživného substrátu žádný podstatný (markantní) vliv. (Připomínám, že rostliny měly během tohoto experimentu dostatek všech esenciálních živin ve vodním sloupci.) Jinými slovy, většina sledovaných rostlin v levé polovině akvária (s nevýživným substrátem) rostla stejně rychle a vypadala na pohled stejně dobře (zdravě) jako rostliny, které mohly čerpat živiny i svými kořeny ze substrátu.

Ze sledovaných rostlin rostly ve výživném dně výrazně lépe pouze dva druhy, a to Echinodorus argentinensis (viz foto z 8.týdne) a Alternanthera reineckii (viz foto z 9.týdne). A zatímco Echinodorus argentinensis rostl sice v nevýživném dně pomaleji, přesto byl na pohled v dobré kondici. Naproti tomu Alternanthera reineckii vykazovala v nevýživném dně známky růstové deformace až stagnace (pravděpodobně v důsledku deficience některých živin*), a její kondice nebyla zdaleka tak dobrá jako u stejných rostlin zasazených ve výživném dně.

* To, že by na rostliny zasazené v nevýživném dně působily zvýšené koncentrace některých živin ve vodním sloupci toxicky, zatímco na rostliny zasazené ve výživném dně by neměly vliv, se zdá být spíše nepravděpodobné (i když ne vyloučené). Jak by mohla dostupnost živin v substrátu ochránit rostlinu před zvýšeným příjmem (a tudíž toxickým účinkem) některých živin z vodního sloupce? Růstové deformace rostlin Alternanthera reineckii na levé straně akvária mohou čistě teoreticky souviset i s deficiencí (nedostatkem) některých živin. Pokud by například tato rostlina preferovala příjem některých živin skrze kořeny ze substrátu, pak by mohla při růstu v nevýživném dně trpět kritickou deficiencí některých živin (přestože měla k dispozici dostatek živin ve vodním sloupci). Přesnou příčinu špatného růstu některých rostlin tedy tento test neodhalil, je však prokazatelné, že některým rostlinám s výživným substrátem se dařilo výrazně lépe, zatímco kondice týchž rostlin čerpajících živiny jen z vodního sloupce byla výrazně horší.

Co z toho pro nás plyne?

Zatímco výživové nároky celé řady (a možná i většiny) akvarijních rostlin je pravděpodobně možné bez problémů uspokojit listovou výživou (tj. živinami ve vodním sloupci), některé rostliny se zdají preferovat kořenovou výživu, přičemž u některých druhů (např. Alternanthera reineckii) může být tento způsob výživiny pro dosažení dobrého růstu a kondice nezbytný.

Podobné závěry vyplývají i z mého experimentu s rostlinou Rotala wallichii, které se podle všeho také lépe dařilo ve výživném substrátu, i když v jejím případě to bylo podle všeho podmíněno ještě nízkou koncentrací živin ve vodním sloupci. Při vysoké koncentraci živin ve vodním sloupci se jí nedařilo ani ve výživném substrátu (narozdíl od A.reineckii).

Článek napsán a fotografie použity s laskavým svolením autora experimentu.

Marcel Goliaš © 2019