Ekologie rostlinného akvária

V mantinelech zdravého rozumu a kritického myšlení

Proč?

Za ty roky, co jsem se systematicky věnoval akvaristice, jsem přišel na to, že běžné znalosti, jaké může začínající i pokročilý akvarista získat četbou populární akvaristické literatury, případně diskuzí se zkušenějšími akvaristy na různých fórech (např. rybicky.net), k pochopení ekologie rostlinného akvária (tj. k pochopení toho, co přesně se v akváriu děje a jak je možné tyto děje řídit) rozhodně nestačí, a troufám si dokonce tvrdit, že jsou spíše na překážku.

Proč? Protože většina znalostí a zkušeností, které si mezi sebou akvaristé na fórech předávají, je deformovaná – zatížená řadou předsudků, omylů či vyložených bludů, přičemž k osvojování správných poznatků panuje všeobecný odpor.

I když si tedy někdo dá tu práci, aby nějaký omyl pečlivým studiem odborné literatury či vlastními experimenty vyvrátil, ocení to zpravidla jen hrstka lidí. Nad radostí z bádání a odhalování pravdy, převážila nakonec frustrace z negativního přístupu druhých. Důvody, proč tomu tak je, zde nemá smysl rozebírat. Dovedlo mě to nicméně až k rozhodnutí pověsit akvaristiku na hřebík a přeorientovat se raději na jiný koníček. Pokud si na to ještě najdu čas, rád bych obsah těchto stránek časem trochu upravil, tak aby odpovídal mému současnému vidění akvaristického světa; nicméně do žádných dalších experimentů se už pouštět nebudu.

Marcel Goliaš