Marcel Goliaš

Osobní webové stránky

Ekologie rostlinného akvária

Tyto webové stránky se zaměřují na ekologii rostlinného akvária po vzoru stejnojmenné knihy od Diany Walstad, jíž by si měl pečlivě prostudovat každý člověk, který se o akvaristiku zajímá hlouběji.

Biologie, chemie a fyzika

Se svými omezenými znalostmi se snažím o nemožné – o zdokumentování toho, co se v rostlinném akváriu děje, jaké biologické, chemické a fyzikální procesy se tam odehrávají, a jaké jsou skutečné nároky a preference organismů, které tam žijí. Protože podobně smýšlejících lidí, kteří by se o tyto věci aktivně zajímali, moc není, a ta hrstka, která se nad tím pasivně zamýšlí, nemá obvykle dost času či chuti se tomu věnovat i aktivně, nezbylo mi, než na aktivní účast a pomoc druhých z velké části rezignovat a pustit se do bádání a dokumentování ve značně omezené sestavě, tj. jen s jedním kolegou.

Plodná diskuze vs. jalové klábosení

Na akvaristiku tematicky zaměřená internetová diskuzní fóra a facebookové skupiny jsou dnes sice diskutujících plná, ale hledat tam kvalitní informace je jako přesívat tuny hlušiny pro pár mizerných valounků zlata. Diskuzní fóra by mohla být cenným informačním zdrojem, pokud by byli diskutující disciplinovaní (podobně jako žáci ve škole), vyjadřovali se vždy k tématu, dali si trochu práce se svými odpověďmi a především své názory pečlivě zdůvodňovali.

Cílem a smyslem dnešních diskuzních fór však není hledání pravdivých a objektivních informací v plodné diskuzi, nýbrž víceméně jalové klábosení s druhými (podobně jako to dělají štamgasti v hospodě nad pivem).

Seriózní informace

Protože seriózních a zároveň srozumitelných studijních materiálů pro akvaristy je málo, pokusím se z odborné literatury posbírat všechny relevantní informace, na které při studiu narazím, a srozumitelně je zde vyložit. Nedělám si iluze o tom, že by se mi mohlo podařit vytvořit ucelený přehled (to jeden člověk nedokáže), ale rád bych zde publikoval alespoň ty (dle mého názoru) nejdůležitější poznatky, které se mi podaří (ve spolupráci s kolegou Maqem) nashromáždit, případně i experimentálně ověřit. Mým cílem je stavět své poznatky a zkušenosti především na ověřených vědeckých údajích, výzkumech, vlastních experimentech a informacích z kvalitní odborné literatury. Věřím, že tyto solidní základy a hlubší porozumění dané problematice pomohou nejednomu akvaristovi založit a úspěšně provozovat vlastní pěkné rostlinné akvárium, které mu v dnešní uspěchané době poskytne malé útočiště a pomůže mu snad ve výsledku i trochu zlepšit kvalitu života.

Marcel Goliaš
Ekolog, teolog-determinista a překladatel