zdravá Filosofie

Rozumný pohled na svět

Co když se míjíme cílem?

Hlavním cílem filosofie je poznat základ, podstatu, esenci, řád, smysl, princip, důvod a cíl všech věcí.

Každý člověk si klade ve svém životě základní otázky o tom, kým je, zda existuje Bůh, jaký cíl a smysl má lidský život, jak správně žít, nebo zda lze vůbec na tyto otázky najít pravdivou odpověď.

Každý člověk si na tyto otázky nějakým způsobem odpoví, a na základě toho si následně zformuje určitou životní filosofii, podle níž se pak řídí.

Pokud například člověk dojde ve svém uvažování k závěru, že žádná objektivní pravda neexistuje, stane se z něj v konečném důsledku skeptik a relativista, který rezignuje na morálku (rozlišování dobra a zla) a jeho preferovaným stylem života bude egoismus. Naopak člověk, který dospěje k závěru, že pravda existuje a lze ji poznat s jistotou, přisoudí svému životu pozitivní smysl.

To, jak si odpovíme na základní otázky lidského života (jak vyřešíme základní filosofické problémy), tedy bytostně určuje naše životní směřování.

Co když jsme ale ty základní filosofické problémy nevyřešili správně? Co když je naše životní filosofie postavena na mylných předpokladech a vede nás k nesprávným závěrům? ... Co když se míjíme cílem?

Úvod
... krize pravdyproč?
Rozum
... logikasprávné myšlení
Pravda
... noetikapravdivé poznání
Esence
... ontologiekostra reality
Bůh
... teodiceaprvní příčina
Příroda
... kosmologie hmotný vesmír
Člověk
... antropologie lidská duše
Morálka
... etikadobrý život
Shrnutí
... obsah filosofie v kostce

1) Štěstí je důležitější než pravda ... nebo ne?
2) Používáme svůj rozum správně?
3) Jsou vůbec naše poznatky pravdivé?
4) Jaká je kostra, jádro či podstata reality?
5) Existuje-li Bůh, jaký je?
6) Jaký je vznik, vývoj a osud vesmíru?
7) Kdo je člověk?
8) Jaký má člověk být?
9) Tahák ...
Kresba © Yoav Weiss

Objektivní pravda existuje a lze ji poznat s jistotou

Předpokládané datum spuštění webu:

2020