webgolias.net

Dobrý život

Pravdivé poznání, správné jednání

Stránky v rekonstrukci !

Praktická životní moudrost

Motto: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den; nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“

Tyto stránky jsou určeny pro všechny, kdo se chtějí naučit rybařit – tj. lovit pravdu v moři omylů.
Bez pravdivého poznání totiž není možné soustavně správně jednat, tj. dobře žít.

Umění lovit Velké ryby Malé ryby (příklady)

Pravým cílem života je dobrá životní praxe – nalezení
správného vztahu 1/k bohu, 2/ke světu, 3/k sobě a 4/k druhým.
To má smysl, jen pokud existuje pravda, a tu lze odhalit jen správně užívaným rozumem.

Marcel Goliaš © 2022