Marcel Goliaš

V mantinelech zdravého rozumu a kritického myšlení

Filosofie
hledání základních pravd o životě
poznatelných rozumem

 • Co je to pravda a jak ji poznat?
 • Jak správně myslet?
 • Jaká je základní struktura reality?
 • Co je to svět?
 • Existuje Bůh (první příčina všech věcí)?
 • Kdo je to vlastně člověk?
 • Jaký je smysl našeho života?

Náboženství
hledání základních pravd o Bohu
zjevených Bohem

 • Existuje Bůh (dá se jeho existence dokázat)?
 • Jaký vztah má ke světu – je od něho odlišný, nebo je s ním totožný?
 • Existuje jen jeden Bůh nebo jich je více?
 • Jaké náboženství nejlépe odpovídá filosofickým poznatkům (jaké je pravé) – křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus či nějaké jiné?

Dobrý život
převedení poznaných pravd
do životní praxe

Člověk je svébytnou bytostí, jejíž nejvlastnějším cílem je zdokonalit svůj život výchovou, která spočívá v napravení (polepšení) zvráceného života ve vztahu k Bohu, k sobě a k druhým. Polepšeným člověkem se stává ten, kdo si vlastním úsilím a pílí osvojí čtyři základní ctnosti – moudrost, zbožnost, ukázněnost a laskavost. Právě v jejich osvojení spočívá pravé štěstí – dobrý život.


Antikvariát
Antikvární webové stránky
(2020-2021)

Akvaristika
Ekologie rostlinného akvária
(2012-2017)

Objektivní pravda existuje a lze ji poznat s jistotou